Új tűzoltók fogadása Zala megyében

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban megtartott ünnepélyes eskütételt követően megyéjükben is köszöntötték az új tűzoltó tiszthelyetteseket. Zala megyében három, frissen végzett tűzoltóval bővült a beavatkozó állomány. 

Bognár Szilárd Gyula, Hajmás Péter és Horváth Gergő tűzoltó őrmesterek a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon látnak el készenléti szolgálatot a jövőben.

 Az őrmestereket Egri Gyula tűzoltó ezredes, megyei igazgató köszöntötte, és bemutatta nekik a megyei igazgatóság vezetői állományát. Az első szolgálati napjukat a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon töltötték, ahol betekintést nyertek a területi szerv működésébe, szervezeti elemeibe és a műveletirányítás napi tevékenységeibe. A szolgálatba állásukat követően ők is teljes értékű tagjai lesznek a megye mentő-tűzvédelmében oroszlánszerepet vállaló beosztott tűzoltói állománynak.

 A katasztrófavédelem szakmacsoportot érintően 2012. szeptemberében indult új, moduláris felépítésű szakképzési rendszer, amely biztosítja a beosztott tűzoltói állomány megfelelő, általános rendvédelmi és tűzoltási szakmai feladatokra történő felkészítését. A képzési struktúra első elemét minden rendvédelmi szerv számára egységes és kötelező „rendvédelmi alapfeladatok” követelménymodul jelenti, amely biztosítja a szervezetek közötti átjárhatóságot, ugyanakkor pótolja a hiányzó katonai, rendvédelmi jellegű előképzettséget is. Ezt négy szakmai modul követi, amelyek teljesítése meghatározott követelményekhez kötött. Az első két modult magába foglaló Tűzoltó II. szakképesítés a beosztott tűzoltói feladatokra készít fel. Öt hónapig tart, ebből a tűzoltójelöltek két hónapot körmendi, miskolci, szegedi, vagy az adyligeti rendészeti szakközépiskolában a rendvédelmi alapozó modul ismereteinek elsajátításával töltik. Ezután a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban tanulnak három hónapig, ahol a szakmai képzés során megkapják a beosztott tűzoltó munkája során jelentkező tűzoltási, mentési és katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos tudást, valamint a tűzoltó műszaki alapismereteket. A képzésben résztvevők a szakmai vizsga teljesítését követően kerülnek a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába.

Forrás: ZMKI