Versenytárgyalás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson mezőgazdasági művelés céljára haszonbérbe adja az alábbi földterületeket.