A fejlesztésekkel Nagykanizsa regionális központ lehet

A Kanizsa Újság hétről hétre jelentkező, új sorozatában a 2019 novemberében a közgyűlés által az önkormányzati cégek élére kinevezett új vezetőket mutatjuk be. A képviselők döntése szerint a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft., valamint a Nagykanizsai Ipari- és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft. ügyvezetője 2020. január 5-től Czirákiné Pakulár Judit.


Czirákiné Pakulár Judit fontosnak tartja a tervszerűséget, a hosszú távú célok pontos meghatározását

Czirákiné Pakulár Judit 2000-ben agrárkémikus-agrármérnök, majd természetvédelmi szakmérnök diplomát szerzett a Veszprémi Egyetemen. Ezt követően a Zalakarosi Társulásnál helyezkedett el vidékfejlesztési menedzserként. Munkájához kapcsolódva később projektmenedzseri és közbeszerzési referensi képesítést szerzett. Gyermekei születését követően saját vállalkozást alapított és többek között projekttervezés, pályázatírás, projektmenedzsment szolgáltatást nyújtott vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek részére.

Zalakaros város önkormányzata munkájában független képviselőként 2002-től vett részt. Két cikluson át alpolgármesterként dolgozott, 2006-2010 között a fejlesztésekért, majd 2014-2019 között a turisztikáért volt felelős. Aktívan közreműködött a Turisztikai Egyesület létrehozásában, ő volt a szervezet első elnöke, majd a turisztikáért felelős alpolgármesterként az alelnöki posztot töltötte be.

– Nagykanizsa és térsége előtt is közismert, hogy Zalakaros idegenforgalma, turizmusa az elmúlt években rekordokat döntött, történelmi sikereket ért el – emlékeztetett. – Jelentős fellendülést mutatott a turizmus minden szegmensében, köszönhetően annak a szisztematikus, tervszerű munkának, amit az önkormányzat a Fürdővel, a helyi vállalkozókkal, magánszállásadókkal, szállodákkal, az egyetemmel, valamint a térségi szolgáltatókkal együtt végzett. Örülök és büszke vagyok arra, hogy alpolgármesterként, irányítóként, fejlesztőként, szervezőként részese lehettem ennek az eredménynek.

Czirákiné Pakulár Judit az egyik legnagyobb szakmai sikerének tartja a zalakarosi Gyógyhelyi Központ létrejöttét, kivitelezésének az elindítását. A fejlesztés 1 milliárd forint uniós támogatással valósulhat meg.

– A kisváros után nagy kihívás számomra Nagykanizsa. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.-ben folytatott tevékenységemmel szeretnék hozzájárulni a város dinamikusabb fejlődéséhez, hogy felkészülten, intelligensen és határozottan tudjon a település reagálni a következő évtizedek kihívásaira – hangsúlyozta az új ügyvezető. – A városfejlesztési célokat közösen, reálisan újra kell gondolni, megvalósításuk érdekében pedig az erőforrásokat koncentrálni szükséges. A jövőben olyan fejlesztési szemléletet kell követni, amely során nagyobb hangsúlyt kap a meglévő értékek védelme és azok fenntartható használata. Munkám során előtérbe helyezem az egészségesebb, zöldebb városi környezet fenntartását, a környezetbarát, energiahatékony fejlesztéseket. Prioritásnak tekintem a megkezdett – különféle stádiumban lévő – projektek mielőbbi sikeres befejezését, megvalósítását.

Czirákiné Pakulár Judit szerint kiemelt feladatot jelent a 2021-től induló új, 7 éves uniós költségvetési ciklusra való felkészülés.

– Mivel a projektek kapcsán általában településfejlesztésről is beszélünk, rendkívül fontosnak tartom a tervszerűséget, a hosszú távú célok pontos meghatározását. Ehhez szükséges a városfejlesztési stratégia modern szemléletű megújítása, egy olyan városi működés megalapozása, amely élhető és fenntartható. Ezeknek az értékeknek minden, a város fejlesztését érintő döntésben következetesen érvényesülniük kell. Természetesen fontos az építkezés is, de emellett a kutatás, fejlesztés, innováció (K+F+I), a körkörös gazdaságmintaprojekt, a tudásalapú gazdasági fejlődést célzó intézkedések tervezése – megvalósítása jelent igazi kitörési pontot. Mindezek mellett elengedhetetlen a mérhető, városi fejlesztéseket támogató marketingkommunikáció végzése és nyomon követése, a kontroll tevékenység, az utóelemzések, monitoring a projekteknél, melyeknek az eredményei alapján lehet eldönteni és javaslatot tenni a további gazdaságfejlesztési stratégiai irányokra – fogalmazott az ügyvezető, majd hozzátette: ezekkel az intézkedésekkel, a folyamatban lévő és az újonnan tervezett fejlesztésekkel és sikeres projektekkel Nagykanizsa a térség motorjává, regionális központjává válhat.

– Meggyőződésem, hogy a nagyon sok munka mellett az értelmes párbeszédek, viták, kompromisszumok viszik előre Nagykanizsát, hiszen mindenkinek ez az elemi érdeke. Cégvezetőként szeretném a szakmai végzettségeim, megszerzett tudásom mellett az önkormányzati munkám tapasztalatait, kapcsolatrendszerét is kamatoztatni Nagykanizsa város fejlődése, fejlesztése érdekében – hangsúlyozta Czirákiné Pakulár Judit.

Bakonyi Erzsébet