Biztosított a bírósági ügyintézés a rendkívüli ítélkezési szünetet alatt

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közegészségügyi vészhelyzetben a bíróságok rendkívüli ítélkezési szünetet tartanak, aminek hatálya alatt a bírósághoz fordulás az elektronikus csatornákon továbbra is biztosított.

Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek, illetve a cégkapuval rendelkező szervezetek ügyintézése elektronikus úton továbbra is biztosított. A 2020. január 01. napját követően kezdődött peres ügyekben a bírósági ügy iratanyaga elektronikus úton is megtekinthető. Az E-akta szolgáltatás igénybevétele a https://eakta.birosag.hu/ oldalon, ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu rendelkezésre állása esetén, bírósági regisztrációt követően lehetséges.

A papír alapon intézendő bírósági ügyek nyomtatványai a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai oldalon elérhetők és postai úton benyújthatók a bíróságokhoz.

Zalaegerszeg, 2020. március 23.

dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke