Helyreigazítás – Nagykanizsán is járt a koronavírussal fertőzött marokkói miniszter

"A www.kanizsaujsag.hu internetes portál 2020. március 16. napján "Nagykanizsán is járt a koronavírussal fertőzött marokkói miniszter" című cikkben valótlanul állítottuk, hogy:

próbálták titkolni a marokkói miniszter látogatását;

pénteken a nagykanizsai Hidrofilt üzemében járt Abdelkader Amara marokkói miniszter;

marokkói miniszter látogatását követően a dolgozók egy részét otthoni munkára utasították, de információink szerint több alkalmazottat szabadságra küldtek. Az esettel kapcsolatban hírzárlatot rendeltek el, de a dolgozók közül többen is felháborodtak ezen, amikor kiderült, hogy ez a miniszter ugyanaz, mint akiről másnap kiderült, hogy koronavírussal fertőzött;

a látogatást követően erről senkinek nem szólhattak.

A valótlan tényállításokért a Hidrofilt Kft-től annak ügyvezetésétől és munkavállalóitól ezúton elnézést kérünk.”

- - -

Tar Mihály ügyvezető Úr és

Dóró János felelős szerkesztő Úr részére

Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.

8800 Nagykanizsa

Sugár út 8.

Tárgy: Helyreigazítási kérelem

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Tar Mihály!

Alulírott Borsos Krisztina és Papócsi György a HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 20-09-060093; székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191.; adószám: 10322978-2-20) törvényes képviselőjeként, ügyvezetőjeként az alábbi sajtó-helyreigazítási kérelemmel élek.

A Kanizsa Médiház Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 20-09-062058; adószám: 11350543-2-20; székhely: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8.) tulajdonában, üzemeltetésében lévő kanizsaujsag.hu internetes portál 2020. március 16. napján „Nagykanizsán is járt a koronavírussal fertőzött marokkói miniszter" címmel cikket (a továbbiakban: Cikk) jelentetett meg, amelyben az alábbi valótlan állítások szerepelnek.

A Cikk szerint: Bár próbálták titkolni, kiderült, hogy pénteken a nagykanizsai Hidrofilt üzemében járt Abdelkader Amara marokkói miniszter. Abdelkader Amara az a miniszter, akinek látogatása miatt Pintér Sándor, belügyminiszternek karanténba kellett vonulnia, és vírusteszten kellett átesnie.”

A Cikk kezdő része valótlan a vonatkozásban, hogy Abdelkader Amara marokkói miniszter nem pénteken (feltehetően 2020. március 13. napján) hanem 2020. március 9. napján tett látogatást a Hidrofilt Kft. nagykanizsai székhelyén. A marokkói miniszter 11:30 órától 13 óráig tett látogatása során 4, a Hidrofilt Kft-nél dolgozó személlyel került közvetlen kapcsolatba.

Valótlan az az állítás is, hogy a Hidrofilt Kft. titkolni kívánta a miniszter látogatását. A látogatás a Belügyminisztérium szervezésében, az illetékes hatóságok és a munkavállalók teljes körű tájékoztatása és tudomása mellett került sor, a Hidrofilt Kft. titoktartásra nem volt köteles, ezt nem várta el munkavállalóitól sem.

A Cikk további valótlan állításokat fogalmaz meg: „A marokkói miniszter látogatását követően a dolgozók egy részét otthoni munkára utasították, de információink szerint több alkalmazottat szabadságra küldtek. Az esettel kapcsolatban hírzárlatot rendeltek el, de a dolgozók közül többen is felháborodtak ezen, amikor kiderült, hogy ez a miniszter ugyanaz, mint akiről másnap kiderült, hogy koronavírussal fertőzött. Ők nem csak azon háborodtak fel, hogy esetleg ők is megfertőződhettek a látogatás után, hanem azon, hogy ezt követően erről senkinek nem szólhattak, így pedig már meghatározhatatlan, hogy hány ponton váltak potenciális vírusterjesztőkké.”

A valóság, hogy a marokkói miniszter 13 órát követő távozását követően a Hidrofilt Kft. semmilyen tudomása nem volt, és nincs mind a mai napig Abdelkader Amara további magyarországi programjáról. A Hidrofilt Kft. ügyvezetése természetesen figyelemmel kísérte a 2020. március 11. napján elrendelt veszélyhelyzet alakulását, így a Kormány által elrendelt védelmi intézkedéséket is. A Hidrofilt Kft. ügyvezetése - minisztériumi megkeresés útján - 2020. március 15. napjának délutáni óráiban értesült, hogy a marokkói miniszter koronavírussal fertőzöttsége megállapításra került a miniszter marokkói hazautazását követően elvégzett vizsgálatot követően. A Hidrofilt Kft. azonnali intézkedésként - egyedileg mérlegelve a biztonságos és egészséges munkavégzés lehetőségét, az adott munkavállalók érdekeit és az ellátott munkakörük ellátásához szükséges tárgyi és egyéb munkafeltételeket - 2020. március 15-én rendelte el a Hidrofilt Kft. székhelyének teljes fertőtlenítését, a munkavállalók távmunkavégzését, illetve a munkavégzés alóli mentesítést. Az elrendelt fertőtlenítési munkafolyamat azonnal megkezdődött és a Hidrofilt Kft-nél érvényes munkarend kezdő órájára befejeződött.

Sem a Hidrofilt Kft. ügyvezetése sem a Hidrofilt Kft. vezető állású munkavállalói nem adtak olyan utasítást a munkavállalók részére, amely szerint a miniszter látogatásáról „senkinek nem szólhatnak". A Hidrofilt Kft-hez sem a Tisztelt Szerkesztőség, sem Tisztelt Tar Mihály Úr, sem semmilyen médium részéről nem érkezett megkeresés tárgyi témában. Ennek okán sajnos hivatalos vagy nemhivatalos megkeresés nélkül került megfogalmazásra a Cikk, és került ki mind az internetre mind a legnépszerűbb közösségi portálra.

A Cikk valótlan állításait próbálta enyhíteni Borsos Krisztina ügyvezető Asszony facebook bejegyzésének Cikkben való szerepeltetésével, azonban a Cikk valótlan állításai továbbra sem kerültek javításra. A Hidrofilt Kft. ügyvezetése mindezidáig nem került megkeresésre.

Valótlan a Cikk azon állítása, amely szerint: „A városban egyébként egyelőre semmilyen óvintézkedést nem vezettek be az esetleg elinduló járvány miatt." A fent leírtak alapján kiolvasható, hogy maga a Hidrofilt Kft. is intézkedett a megelőzésről.

Összefoglalóan sajnos a Cikk valótlan állításaival, egyoldalú közlési módszerével köznyugalom megzavarására is alkalmassá vált, illetve olyan látszatot kelthetett, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése vagy annak súlyosbodása fenyeget.

Fent leírtak alapján a Hidrofilt Kft. nevében kérem, hogy szíveskedjenek az alábbi helyreigazító közleményt közzétenni a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairólszóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 12. § szerinti időben és módon a Cikket közzétevő internetes portálon és facebook oldalán:

"A www.kanizsaujsag.hu internetes portál 2020. március 16. napján "Nagykanizsán is járt a koronavírussal fertőzött marokkói miniszter" című cikkben valótlanul állítottuk, hogy:

  1. próbálták titkolni a marokkói miniszter látogatását;
  2. pénteken a nagykanizsai Hidrofilt üzemében járt Abdelkader Amara marokkói miniszter;
  3. marokkói miniszter látogatását követően a dolgozók egy részét otthoni munkára utasították, de információink szerint több alkalmazottat szabadságra küldtek. Az esettel kapcsolatban hírzárlatot rendeltek el, de a dolgozók közül többen is felháborodtak ezen, amikor kiderült, hogy ez a miniszter ugyanaz, mint akiről másnap kiderült, hogy koronavírussal fertőzött;
  4. a látogatást követően erről senkinek nem szólhattak.

A valótlan tényállításokért a Hidrofilt Kft-től annak ügyvezetésétől és munkavállalóitól ezúton elnézést kérünk.”

Helyreigazításként kérjük valótlan tények helyett helyreigazításként közölni az Smtv. 12. § szerinti módon, hogy: Abdelkader Amara marokkói miniszter 2020. március 9. napján tett látogatást a Hidrofilt Kft. nagykanizsai székhelyén maximum 1,5 óra időtartamban, amely során közvetlenül 4 fő munkavállalóval találkozott.  A látogatás a Belügyminisztérium szervezésében, az illetékes hatóságok és a munkavállalók teljes körű tájékoztatása és tudomása mellett került sor, a Hidrofilt Kft. titoktartásra nem volt köteles, ezt nem várta el munkavállalóitól sem. Miután a Hidrofilt Kft. és annak ügyvezetése értesült a marokkói miniszter fertőzöttségéről azonnali intézkedéseket tett munkavállalói egészségének védelme és megőrzése érdekében. A miniszterrel közvetlenül érintkező 4 fő önkéntes karanténba került, első tesztelésük a hatóságok által előírt időpontban, 2020. március 17. napján megtörtént, az eredményeket a Társaság a weblapján közzéteszi. Sem a Hidrofilt Kft. ügyvezetése sem a Hidrofilt Kft. vezető állású munkavállalói nem adtak olyan utasítást a munkavállalók részére, amely szerint a miniszter látogatásáról „senkinek nem szólhatnak". A Hidrofilt Kft. azonnali intézkedésként 2020. március 15-én rendelte el a Hidrofilt Kft. székhelyének teljes fertőtlenítését, a munkavállalók távmunkavégzését, illetve a munkavégzés alóli mentesítést. Az elrendelt fertőtlenítési munkafolyamat azonnal megkezdődött és a Hidrofilt Kft-nél érvényes munkarend kezdő órájára befejeződött. A Hidrofilt Kft-hez sem a Tisztelt Szerkesztőség, sem Tisztelt Tar Mihály Úr, sem semmilyen médium részéről nem érkezett megkeresés, hogy nyilatkozzanak a marokkói miniszter látogatásáról. Hivatalos vagy nemhivatalos megkeresés nélkül került megfogalmazásra a Cikk, és került ki mind az internetre mind a legnépszerűbb közösségi portálra.”

Az Smtv. 12. §-a alapján:

12. § (1) Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények.

(2) A helyreigazító közleményt napilap, internetes sajtótermék és hírügynökség esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követő öt napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lekérhető médiaszolgáltatás esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követő nyolc napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, más időszaki lap esetében az igény kézhezvételétől számított nyolc napot követően a legközelebbi számban a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lineáris médiaszolgáltatás esetében pedig ugyancsak nyolc napon belül, a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és azzal azonos napszakban kell közölni.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 495.§ és 496. § alapján:

495. § [Sajtószerv előtti kötelező előzetes eljárás]

(1) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti helyreigazító közlemény közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított harminc napos jogvesztő határidőn belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztőségétől vagy a hírügynökségtől (a továbbiakban együtt: sajtószerv). A kérelemben meg kell jelölni a sérelmezett közleményt, a valótlan, illetve hamis színben feltüntetett tényállításokat és - feltéve, hogy ezek közzétételét is igényli - a valós tényeket.

(2) A határidőn belül írásban megérkezett helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha

a) a helyreigazítást nem az arra jogosult kérte,

b) a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakat, vagy

c) a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.

496. § [Perindítás]

(1) Ha a helyreigazítás közzétételére irányuló kötelezettségét a sajtószerv határidőben nem vagy nem a helyreigazítási kérelemnek megfelelően teljesíti, a helyreigazítást igénylő ellene pert indíthat a helyreigazító közlemény közzététele iránt.

Fent leírtak alapján kérem Önöket a helyreigazítás törvényben előírtak és jelen levélben foglaltak szerinti közzétételére. Kérem, hogy döntésükről soron kívül írásban tájékoztassák a Hidrofilt Kft. Tájékoztatom Önöket, hogy a helyreigazítás elmaradása esetén a Hidrofilt Kft. az illetékes bíróságtól kéri a közzététel megtételét.

Felhívom Tisztelt Ügyvezető Úr figyelmét, hogy valótlan állításaikkal mind a Hidrofilt Kft. jóhírnevében mind annak működésében kárt okoztak. Fenntartjuk a jogot, hogy a károkozás mértékének összegéről és annak kielégítésének módjáról a jövőben tájékoztassuk Önöket.

Nagykanizsa, 2020. március 17.

HIDROFILT Kft. képviseletében,

Tisztelettel:

Boros Krisztina ügyvezető igazgató és Papócsi György ügyvezető igazgató