Önkormányzati képviselői kérelmet nyújtott be a Zala Megyei Kormányhivatalhoz Károlyi Attila

Lapzártánk előtt nem sokkal érkezett szerkesztőségünkbe (Kanizsa Újság) az információ, mely szerint törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása iránt önkormányzati képviselői kérelmet nyújtott be a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztályára Károlyi Attila önkormányzati képviselő.


Fotó: Jancsi László

A városatya Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere 40/2020./III.20./sz., 41/2020./III.20./sz., 42/2020./III.20./sz., 43/2020./III.20./sz., 44/2020/III.20./sz., 45/2020./III.20./sz., 100/2011./XII.23./sz. rendelet módosításához és a 100/2011./XII.23/ sz. módosításáról önkormányzati határozatok vonatkozásában, jogszabálysértésre hivatkozva kérte azt a Kormányhivataltól, hogy éljen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény Mötv.134.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, törvényességi felhívással Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere felé, és kezdeményezze az általa közgyűlési hatáskörben kibocsátott 40, 41, 42, 43, 44, 45/2020./III.20/sz., 100/2011./XII.23/sz. határozatok visszavonását.

Indokolásában Károlyi Attila így fogalmazott:

– Magyarország Kormánya a 40/2020./III.11./ kormányrendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én 15.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§/4/ bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat közgyűlésének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.”

Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere hatáskörén túlterjeszkedve, a veszélyhelyzet teremtette rendkívüli jogrend adta lehetőségeivel visszaélve: alpolgármestert választott meg és részére illetményt és költségtérítést állapított meg, tanácsnokokat tisztségükből visszahívott és módosította az SZMSZ-t – fogalmazott az önkormányzati képviselő, majd hozzátette: Magyarország Kormánya a nemzetünk egészét érintő nehéz percekben megindokolta a veszélyhelyzet kihirdetését, indokát adta annak, hogy ennek bevezetésére az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében történt, ez a veszélyhelyzet kihirdetésének és e rendkívüli jogrend életbeléptetésének a célja. A polgármester magatartása joggal való visszaélés, a kezébe adott konkrét jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányuló gyakorlása, sérti az Alaptörvény 32. cikk/3/bek.-t, a rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Sérti a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§/4 bek.-ben írtakat: felhatalmazása veszélyhelyzet adta különleges jogrendben annak alkotmányos funkciójából következően is a különleges felhatalmazásokkal csak a különleges jogrend okául szolgáló helyzetelhárítása érdekében elkerülhetetlen, és arra alkalmas intézkedések meghozatalára szolgál, a döntésnek meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. Csak arra jogosult, hogy az önkormányzat zökkenőmentes működését biztosítsa, nem pedig arra, hogy a kezébe adott joggal visszaéljen. Végezetül sérti a Mötv. 9.§-ban írtakat, az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni.

Pár napja Komlón és Szekszárdon is hasonló történt. Ebben a két városban is –akárcsak Nagykanizsán – kormánypárti a polgármester és az ellenzék többségben van a képviselő-testületben – olvasható egyebek mellett az index.hu oldalán.

A jogszabályok törvényességi felügyelete a különleges jogrendben is működik. Ha valaki szerint visszaél a hatalmával egy polgármester, a Kormányhivatalhoz lehet fordulni, és ha a Kormányhivatal kérésének nem tesz eleget a polgármester, a Kúriához is eljuthat az ügy, amely megszüntetheti a polgármester döntését.

A polgármestereknek mindig jóhiszeműen kell eljárniuk, veszélyhelyzetben különösen, és nem használhatják politikai leszámolásra a hirtelen kapott jogkört. Például nem lehet megvonni a politikai vetélytársak illetményét.

Bakonyi Erzsébet