Pünkösdi gondolatok

Pünkösd az egyház születésnapja, mert ekkor lépnek ki a nyilvánosság elé az apostolok Jézus feltámadásának örömhírével. Az ünnep közeledtével Várnai Lászlónak, a Jézus Szíve Templom esperes-plébánosának és Csorba Tamásnak, a Szent József Templom plébánosának a gondolatait osztjuk meg olvasóinkkal.

A galamb és a Szentlélek

Már a teremtéskor az Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Jézus megkeresztelkedésekor, mint a galamb, úgy szállt le reá a Szentlélek. Ennek a Léleknek erejével kezdte meg munkáját, melyre a Mennyei Atya küldte. „Az Úr Lelke van rajtam, mert fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek…” Ezzel teljesítette be Izajás próféta róla szóló jövendölését. Apostolainak megígérte, hogy a Szentlélekkel fognak megkeresztelkedni, aki leszáll rájuk pünkösdkor.

A szél és a Szentlélek

Jézus a szélzúgáshoz hasonlította Szentlélek tevékenységét. Pünkösdkor heves szélvész jelezte az apostoloknak a Lélek rájuk szállását. Ez mozdította ki őket bezártságukból, elűzte a nyilvánosságtól való félelmüket, és lendületet adott nekik a hitvalláshoz.

A tűz és a szentlélek

Pünkösdkor Jézus édesanyjával, Máriával együtt imádkozó tanítványokra tüzes lángnyelvek alakjában szállt le a Szentlélek. Ez a tűz átváltoztatta nyelvüket, mindenki számára érthetővé tette tanúságtételüket a feltámadt Jézusról. Jézus meg is mondta, azért jött a világra, hogy tüzet gyújtson a Földön, és lángra lobbantsa a szeretet tűzét. A Szentlélek a tűz formájában tisztító Lélek, mert az életünkben sok minden tisztulásra szorul. Amint a tűz tisztítja és edzi az aranyat, úgy készíti a Szentlélek tüze lelkünket az örök életre.

A víz és a Szentlélek

Jézus felszólította hallgatóit arra, hogy aki szomjazik, hozzá menjen és igyon tanításából, életéből. Az evangélista megjegyezte, hogy ezt Jézus a Szentlélekről mondta, akit később elnyertek a benne hívők.

Már a hegyi beszédben is tanította, hogy boldogok az igazságra éhezők, és szomjazók. A szamariai asszonynak pedig hangsúlyozta, hogy az általa hirdetett tanítás örök életre szökellő vízforrás lesz annak, aki befogadja. Aki benne hisz, annak alapvető vágyai beteljesülnek, nem szomjazik többé.

A küldetés Lelke

A feltámadt Jézus húsvéti megjelenésekor rálehelt tanítványaira és ezt mondta: „Vegyétek a Szentlelket”. Ezzel újjáteremtette félénk, bezárkózott apostolait, és bátorította őket küldetése folytatására: tanításra és a bűnök megbocsátására.

A Szentlélek gyümölcsei

A Szentlélek hatásai tetten érhetők a hívő emberek életében. Persze nem azonnal, hiszen a gyümölcsnek meg kell érnie. A Jézust követő ember nagykorúságának lesznek jellemzői a Pál apostol által felsorolt magatartásformák: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom.

Várnai László esperes-plébános

 

A gyógyulást és győzelmet sugárzó türelem

A Földünket átszövő és mérgező koronavírus-világjárvány csak bölcs magatartással, emberi összefogással, az életünket védő, gyógyulásunkat elősegítő előírások és szigorú törvények megtartásával győzhető le. A lakásunkba, karanténba, kórházba zárt, lélegeztetőgépre kapcsolt embereknek, betegeknek és egészségeseknek világosan látniuk kell, hogy minden értünk: életünkért és gyógyulásunkért, az emberhez méltó jövőnkért történik. A felgyógyulásunk érdekében ránk parancsolt bezártság sok ember életében depressziós magányt jelent, még akkor is, ha többen tartózkodnak egy szerény lakásban. Hitelt adunk a nagy gondolkodó, Montaigne tanításának: „A magány az ostobákat kétségbeesésbe kergeti, a gonoszoknak szenvedést okoz, a bölcseknek maga a boldogság. „A bezártságot vagy magányt nekünk kell tartalommal, élettel megtöltenünk. Figyeljünk oda egymásra. Beszélgessünk egymással. Legyen okos, jó napirendünk. A fontos munkánkat: takarítás, szellőztetés, fertőtlenítés, precízen végezzük el. Szenteljünk időt a pihenésre, kikapcsolódásra, tanulásra és a gyermekek tanítására, az olvasásra, a szórakozásra és az imádságra is. Kérjük Jézust, hogy üdvözítse a betegségben elhunyt testvéreinket, gyógyítsa a betegeket, és áldja meg az értünk áldozatot hozó személyeket. Május hónap a Szűzanya hónapja, a Lorettói Litánia imádkozásával kérjük a Szűzanyát, a betegek gyógyítóját, hogy anyai szeretetével segítsen meg bennünket. A Koronavírus elleni harc igen fontos eleme a türelem. A nagy egyéniségek egyhangúlag vallották és tanították, hogy a türelem életünk és emberi magatartásunk fokmérője. Az életünkbe feltornyosuló problémákat, bajokat legjobban a türelemmel oldhatjuk meg. A türelem lelkületével kell figyelnünk egymásra: az egészségesnek a betegre, a fiatalnak az öregre, a gazdagnak a szegényre, az erősnek a gyengére, a hősnek a gyávára és a szentnek a gyarló emberre. Történelmünk és magyarságunk nehéz jelenében, a gyógyulásunk és életünk érdekében törekedjünk a türelemre, hogy a koronavírus-ellenes harcban győztesek legyünk. Emberi életünk kedves kísérője, az akadályokon átsegítő, lendítő erő a derű és a humor. Szívleljük meg a világhírű író, Jonathan Swift szellemes tanítását: „Bajban vagy, a legjobb orvos számodra: Dr. diéta, Dr. nyugalom és Dr. jókedv.” Bármelyiket választhatjuk, de napjainkban ajánlatos mindhármukhoz fordulnunk Dr. Türelem főorvos irányítása alatt.

Csorba Tamás plébános