A bírósági épületekbe való belépés és benntartózkodás szabályai

Tisztelt Ügyfelek!

2020. június 2. napjától a COVID-19 vírusfertőzés miatt szükséges egészségügyi készenlét okán a bírósági épületbe való belépés és a benntartózkodás tekintetében speciális szabályok léptek életbe:

1. A bíróság épületébe nem léphet be olyan személy, akire - vagy akinek a vele közös háztartásban élő hozzátartozójára - vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el.

2. A bíróság épületébe való belépéskor és a benntartózkodáskor a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő, plexi arcpajzs) viselése és 2 méteres védőtávolság betartása kötelező.

3. A bíróság épületébe való belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.

4. A tárgyalásra vagy előre lefoglalt időpontú Ügyfélsegítő szolgáltatásra érkező személyek a kezdő időpont előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be az épületbe, amelyet ügyük befejezését követően haladéktalanul el kell hagyniuk.

Az Ügyfélszolgálati irodában az Ügyfél papíralapú iratot kizárólag az erre a célra biztosított kesztyűben tekinthet meg.

5. A tárgyalóteremben a jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő tartózkodhat.  A tárgyalóteremben a szájat és az orrot eltakaró eszköz használata - az eljárási cselekményt foganatosító bíró vagy igazságügyi alkalmazott rendelkezése szerint - kötelező, de a járványügyi szabályokra tekintettel egyedi szabályokat is megállapíthatnak.

6. A folyosók, a tárgyalótermek, az Ügyfélszolgálati iroda, a kezelőirodák és a pénztárak fogadóképessége korlátozott, a befogadóképesség elérése – vagy a fenti szabályok megsértése – esetén az Ügyfél a helyiségből, illetve az épületből kiutasítható.

A belépés és benntartózkodás szabályait megsértő ügyfelet a biztonsági szolgálat felszólítja a követendő eljárásra, ismételt vagy súlyos szabálysértés esetén az ügyfél az épületből kiutasítható.

7. A bíróságokon továbbra is iratkarantén van érvényben. Erről bővebben itt olvashat.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

Dr. Sorok Norbert

a törvényszék elnöke