A Facebook-posztok hatása? – Mintegy kilenc órányi nyílt politikai csatát hozott a vírushelyzet utáni első közgyűlés


Fotó: Horváth Zoltán

Sokat elárul a múlt csütörtöki közgyűlés hangulatáról, hogy 1 óra 20 perc eltelt már az ülésből, mégsem jutottak el a képviselők az első szavazásig. A tanácskozás végig feszült légkörben zajlott, ami – ismerve az elmúlt hetek, hónapok helyi politikai történéseit – aligha volt meglepő. A veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések közül többet a rendkívüli jogrenddel való visszaélésként értékelt az ÉVE-frakció, de legalább ennyire olaj volt a tűzre a Balogh László online bejegyzéseiben rendre olvasható – s egy bizonyos rádióállomás kanizsai híreiben hallható – szivárványkoalíciózás vagy a „kormányellenzéki” oldalhoz köthető Frédi és Béni mémhadjárat.


Fodor Csaba

Már a 20 perces polgármesteri köszöntő – amely egyben Balogh László, polgármester a közgyűlési tudósítást olvasók és a tévéközvetítést nézők számára tett veszélyhelyzeti beszámolójának is beillett – után rögvest kialakult az első vita, hiszen Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezetője nehezményezte a felszólalás hosszát, majd elő is jött a módosító javaslatokkal. Bizzer András alpolgármester erre elsőként reflektálva azt kritizálta, hogy miért kell a Kanizsa Rehab üzleti tervét zárt ülésen tárgyalni. A válasz szerinte az, hogy annak vezetőjének 500 ezres fizetését 800 ezerre akarják emelni, s kétszer 20 millió forint hitelt akar felvenni a cég. Fodor Csaba nem is finomkodott a válasszal, elmondta: Bizzer András véleményére eddig sem adott, ezután sem fog. Majd jött a sokat sejtető új előterjesztési csomag a hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról, a tanácskozás a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről, azok módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről. Fodor Csaba hangsúlyozta, amennyiben polgármester nem tűzi napirendre az SZMSZ módosítását, úgy a július 13-ai ülés után megszűnik a közgyűlés szervezeti működési rendje.


Bizzer András


Károlyi Attila


Erdős László

Erdős László (Fidesz) ezt nyílt zsarolásnak titulálta, hiszen polgármesteri előterjesztés kell a módosításhoz, majd odabökte az ÉVE-frakcióvezetőjének, hogy ő csendben végighallgatta, sajnálja, ha erre Fodor úr nem képes, de már negyedik osztályos koráig meg kellett volna azt tanulnia, hogy nem szólunk bele egymás szavába. Nem is kellett sokáig várni arra, hogy valaki lecsapjon erre a megjegyzésre: Károlyi Attila (ÉVE) szerint Erdős László bohócot csinál magából az ilyen stílusú megszólalásaival, majd – Bizzer Andrásnak címezve, de az egész Fidesz-frakciónak szánva – hangsúlyozta: a közgyűlésnek van polgármesteri hivatala, s nem fordítva, ezért olyan kezdeményezéseket nyújtanak be, amilyet csak akarnak. Majd reflektálva az Erdős László által felhozott, korábbi elutasított kormányhivatali döntésre kiemelte: pontosan ez a döntés lesz az alapja annak, hogy megvonják Bizzer András alpolgármesteri tisztségét. A kezdeményezés nem érte váratlanul Balogh Lászlót, amit az is bizonyít, hogy egy pontosan megfogalmazott választ – részben olvasva – hozott, melynek zárásaként elmondta, hogy keltsen az Éljen VárosuNk! Egyesület akármekkora hisztériát, ő nem fogja beterjeszteni az SZMSZ módosítását.

Hisztéria ugyan nem lett, de az úriemberi vita határait súroló érdekegyeztetés annál inkább. Fodor Csaba ekkor tette szóvá a polgármesteri kabinet pandémia alatti bővítését, ami – szerinte – csak azért történt, hogy még több ember írogassa a polgármester Facebook-szövegeit. Egyébként ekkor szólította fel a polgármester másodszor a frakcióvezetőt, hogy ne emelje fel a hangját a közgyűlésen. Így halkan, de Fodor Csaba elmondta, hogy Balogh László az eddigi regnálása alatt csak gátja volt a normális hivatali munkának, s a városvezető nem válogathat a közgyűlési többséget adó frakció előterjesztései között, amit ők benyújtanak, azt kötelessége megszavaztatni. Itt tartott az ülés, amikor a 45-ös szemelvénnyel elkezdődött a meghívóban is szereplő napirendi pontokról történő egyeztetés. Nem tartott sokáig, két pontot fogadtak el a képviselők, majd jött egy kétórás zárt ülés, majd a csütörtökön beemelt, a polgármester veszélyhelyzeti döntéseiről szóló napirend. Károlyi Attila gyorsan tisztázta is a lényeget: a kormány megszüntette a veszélyhelyzetet, így az alpolgármesteri kinevezés is hatályon kívül esik, s felháborítónak tartja, hogy a polgármester a közgyűlésen együttműködést kér, közben a Facebook-oldalán és egyes sajtóorgánumokban kizárólag hazugnak, csalónak, megtévesztőnek és szivárványos koalíciónak bélyegzi a közgyűlési többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesületet.

Hosszú jogi vita alakult ki, a végső döntésénél Balogh László a jegyzőre és az általa idézett MÖTV 67. szakaszának, első bekezdésének d pontjára, valamint a 40/220-as határozatra hivatkozva elmondta: amennyiben szavazásra bocsátaná az alpolgármesteri kérdést, úgy újra jogsértő állapotba sodorná Nagykanizsát. Majd ismét egy erre az eshetőségre előkészített(!) szövegből idézve hangsúlyozta: az, hogy ki alkalmas és ki nem, az egy szubjektív kérdés. Ő alkalmasnak találta Bizzer Andrást a feladatra. S az ezzel kapcsolatos személyeskedő és sértő megnyilvánulásukat tartsák meg maguknak a képviselők. Fodor Csaba szerint a polgármester már azt is előre eltervezte, hogy az ÉVE képviselői sértegetni fogják Bizzer András kinevezéséért. Szóvá tette a rendre elmaradó érdemi egyeztetéseket, például az alpolgármester személyét illetően. Elmondta, hogy a közgyűlés került mulasztásos törvénysértésbe, de Balogh László volt az a vezető, aki nem nyújtott be megfelelő jelöltet hónapokon keresztül. Végül hozzátette: amennyiben a Fidesz-frakció korrekt lenne, Bizzer András a veszélyhelyzet végével lemondana alpolgármesteri tisztségéről. Az alpolgármester jogi csűrés-csavarásnak minősítette az ÉVE előterjesztését, s a polgármester döntése mellett érvelve példaként hozta fel a brit miniszterelnök megbetegedését. Kifejtette, hogy ő továbbra is teszi a dolgát, mivel hisz abban, hogy a választók ezt várják tőle, s örülnek annak, hogy végre van alpolgármestere a városnak.

Szavazás tehát nem lett, majd alig pár perccel később jött az újabb komoly indulatokat gerjesztő kérdés, a táblaügy. Bizzer András, kezében a Kanizsa Újság nyomtatott számával tette fel a kérdést, hogy milyen alapon minősíti Fodor Csaba az átcsoportosított 4,4 millió forintot hitelezésnek, holott egy alapítványi támogatásról van szó. Az egész nyilatkozatot egy aljas politikai lépésnek titulálta. (Itt jegyezzük meg, örülünk, hogy az alpolgármester úr olvassa a lapunkat, így még érdekesebb tény az, hogy interjút nem ad már hónapok óta…) Fodor Csaba ezzel kapcsolatban azt nehezményezte, hogy mi köze volt a döntésnek a veszélyhelyzethez, miért nem lehetett egyeztetni az Éljen VárosuNk! Egyesülettel, ha az emléktábla állításának szándéka már az előző városvezetésben megvolt. Erre utalt Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes is, aki visszatért Balogh László azon mondatára, hogy az összekovácsolódás egyik záloga lehet a méltó trianoni megemlékezés. Ha a városvezető ezt tényleg így gondolja, akkor szerinte megkereste volna az ÉVE képviselőit. De Gábris Jácint, sőt Károlyi Attila is elmondta, hogy bár a tábla tervezett helyével nem értenek egyet, de magát az ötletet akár támogathatták volna, ha bármit tudnak előzetesen erről a kezdeményezésről.


Szabó Szilárd


Dénes Sándor

Balogh László, Szabó Szilárd, Dénes Sándor és Bizzer András is felszólalt ennél a pontnál. Ezekből kiderült, hogy volt már egyeztetés az emléktábláról a frakción belül 2019-ben, de az Eötvös tér felújítása és több más tényező is közrejátszott abban, hogy nem született ebből korábban egy előterjesztés. A 100. évfordulóról pedig – ahogy a polgármester fogalmazott – prózai okokból maradt le a kezdeményezés, így például nem érkezett meg időben az Olaszországból rendelt gránitlap. Azt, hogy erről a veszélyhelyzet vége előtt akartak döntést hozni az indokolta, hogy augusztus 20-án, egy ahhoz méltó ünnepen szeretné átadni a kezdeményező alapítvány, valamint a felszólalások szerint a Fidesz-frakció tagjai is a Magyar Királyság 1881 és 1920 közötti vármegyéinek címereivel ellátott alkotást. Az ügynél előbb Fodor Csaba tett egy kiegészítést, mely szerint további dokumentumokat kérnek az ügyről szeptember 30-ig. Ezt 8 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a képviselők. Balogh László erre az eshetőségre is előre felkészült(!), így ő is hozott egy szóbeli javaslatot: a tábla önkormányzati forrás nélkül, külső szervezet által valósulhat meg. Károlyi Attila felajánlotta: elfogadják ezt az előterjesztést, ha kiveszik belőle a külső szervezetet. Ezt Balogh László nem fogadta el, így azt 7 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett a képviselők nem hagyták jóvá.

Jelentős vitát hozott még – erről korábban már írtunk – a Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesületnek könyvkiadásra adott 680 ezer forint, valamint a polgármester kilépése és/vagy a közgyűlés kizárása HACSuNK-ból. Sokat sejtet a vita mélységéről, hogy itt már Balogh László is emelt hangon vágott közbe Károlyi Attila felszólalásába… A hétfői folytatólagos közgyűlésre a kérdések, interpellációk mellett 10 napirendi pont maradt. Az ismét előkerülő Piért-raktár ügy, valamint a gépgyár területén lévő műalkotások városi tulajdonba vétele kapcsán alakult ki kisebb szópárbaj, a közgyűlés hangneme ugyanakkor sokkal enyhébb és diplomatikusabb volt, mint a múlt csütörtöki, maratoni tanácskozáson. A hasonló hangvételű folytatásnak egyik előjele lehet az is, hogy csütörtök óta Balogh László – ellentétben egyes újságírókkal, „bloggerekkel” – egy Facebook-posztjában sem használta a szivárványkoalíció megnevezést...

Mikó-Baráth György