Elutasította a közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót


Fotó: Horváth Zoltán

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló tájékoztató első hozzászólójaként Fodor Csaba frakcióvezető (ÉVE) szomorúan állapította meg, hogy az elmúlt közgyűlésen hozott határozatot nem sikerült betartani. Akkor azt kérték, hogy a jegyző készítse el, a polgármester pedig terjessze a közgyűlés elé a Polgármester Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. Mivel ezt nem tette meg, egy külön határozati javaslatot tett az módosításként: a város közgyűlése az 1725/2020. júniusi 16-i határozatát 2020. augusztus 28 napjával hatályon kívül helyezi.

Ez az a határozat, amellyel Balogh László polgármester közgyűlési jogkörben eljárva - 16-án, amikor a Parlament arról szavazott, hogy vége a veszélyhelyzetnek -, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét és az alapító okiratát jóváhagyta. A jelen határozat folytatásaként a közgyűlés kötelezi Balogh László polgármestert, hogy a 2020. augusztus 27-ei soros közgyűlésre terjessze be a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét és alapító okiratát. Ha ezt nem teszi, meg, akkor 28-val az a helyzet fog előállni, hogy nem lesz érvényes és hatályos SZMSZ-e a hivatalnak, és nem tudják, miként fog dolgozni.

– Ez a törvénysértés nem a mi felelősségünk, hanem a polgármester felelőssége lesz, mert kellő időt adunk neki erre. Nem árulunk zsákbamacskát, mert nyilvánvalóan át szeretnénk tekinteni a hivatal működését - részletezte a frakcióvezető.

– Az áttekintés kifejezetten érinti a Közterület-felügyelet működését, működési formáját, és nagy valószínűséggel érinteni fogja a Tourinform Iroda működését és működési formáját. Mindkét szervezet volt már a polgármesteri hivatalon kívüli önálló költségvetési intézmény. Úgy látjuk, célszerűbb lenne, ha ismételten ekként működnének. Pontosan tudjuk, azért nem akarja behozni a polgármester ezt az előterjesztést, mert remeg a Polgármesteri Hivatalért, mi meg nem remegünk érte. Mi azt gondoljuk, hogy ilyen Polgármesteri Kabinetre nincs szükség a hivatalban, és mi nem kívánjuk fenntartani az adófizetők és a városlakók pénzéből. Azt megértem, hogy a pandémia alatt a polgármester a hatáskörében eljárva létszámbővítést hajtott végre a hivatalban, ami a polgármesteri kabinetet érintette 3 fővel. Törvényes, szükséges és arányos bizonyára, de én azt gondolom, hogy nem. Ilyen formában nem tartanánk meg a polgármesteri kabinetet. A fő csapás iránya az, hogy mit szeretnénk a hivatal szervezetéből kiemelni, és önálló intézményként kezelni nagyobb hatáskörrel, felelősséggel. Azt szeretnénk, ha az előterjesztés erre kiterjedne.

Fodor Csaba még elmondta, a polgármesternek kötelezettsége végrehajtani a közgyűlés határozatait az önkormányzati törvény szerint. Ha nem teszi meg, a közgyűlés minősített többséggel a polgármester ellen - a régi szöveg szerint a területileg illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt -, keresetet nyújthat be. A keresetben értelemszerűen kezdeményezhetjük a polgármester felfüggesztését, ha sorozatosan jogszabályokat sért. Úgy látjuk, ha nem teljesíti a kötelezettségeket, akkor fennáll ennek a veszélye, de nem kívánnak idáig elmenni.

Balogh László válaszként megjegyezte, valóban nem készült előterjesztés a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-éről és nincs napirenden. A közgyűlés a június 25-én hozott határozatában felkérte, hogy terjessze a hivatal SZMSZ-ét a közgyűlés elé, de ő a határozatban foglaltaknak már június 16-án eleget tett. Tekintettel arra, hogy a már február 27-én elfogadott, azonos tartalmú közgyűlési határozatot végrehajtotta. Az SZMSZ-t felülvizsgálta, aktualizálása megtörtént, a módosítására újabb javaslat nem érkezett. Megjegyezte, a szükséges módosításokat elvégezte, jogsértő állapotot nem idézett elő. Nem tartja indokoltnak, hogy előterjessze, ezért nem is tette meg.

Az ÉVE frakciónak intézve véleményét kiemelte: – Önök egy jogszerűen rendezett szabályzatot jogszerűtlennek kívánnak változtatni. Önöknek csak az számít, hogy a polgármester munkáját ellehetetlenítésék. A hivatali SZMSZ hatályon kívül helyezése is csak úgy történhet, ha a polgármester napirendre veszi. A hatályon kívül helyezéssel jogszabályt sértő állapotot idéznének elő, mivel jogszabályi kötelezettség van arra, hogy a hivatali SZMSZ-szel rendelkezni kell. Ha a polgármester ilyen döntést szavazásra bocsátana, akkor jogszabálysértést követne el. Az új SZMSZ-t is a polgármester terjeszthetné be a jegyző javaslatára, és azt gondolja, hogy a meghozott döntés összhangban van az arányossággal és a szükségességgel. A hivatal SZMSZ-ének jogszerű vizsgálata megtörtént, további változtatásokat nem tart szükségesnek, így beterjeszteni sem fogja, keltsenek eköré akármekkora hisztériát is.

Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes (ÉVE) megkérdezte, hogyan tudja a képviselőtestület érvényesíteni a döntéseit, ha a polgármester nem engedi meg? A hivatal - leszámítva a kabinet működését -, jól végzi a feladatát, sőt szívük szerint még jobb bérezést is adnának nekik a költségvetésből. Horváth Jácint felvetette azt is, hogy a rendezvényekre, átadásokra Dénes Sándor polgármester irányítása alatt még kaptak meghívót, most pedig a teljes protokollból kizárják a frakciót. Megjegyezte, nem a város hivatalos facebook oldalán kell pártpolitikai állásfoglalásokat megjelentetni, az ÉVE frakciót ócsárolva.

Balogh László utalt rá, hogy véleménye szerint augusztus 27-én a kabinet ellehetetlenítése lesz a cél az ellenzék részéről.

Erdős László képviselő (Fidesz-KDNP) osztva Bizzer András véleményét kifejtette, hogy a közgyűlési hatalomgyakorlásnak is megvannak a maga korlátai. A törvény megmondja, milyen joga van a polgármesternek, a közgyűlésnek és a jegyzőnek. Nincs joguk, és meg kell akadályozni, hogy olyan szintre kerüljön a dolog, mint ahogy az ÉVE akarja.

Fodor Csaba hozzáfűzte: – Vitatkozhatunk, szórakozhatunk, a közgyűlés a jogszabály szerint megalkotja a polgármesteri hivatalt és meg is szüntetheti. Meddig akarnak szórakozni? Tűrhetetlen, hogy a Polgármesteri Kabinet Fidesz-csinovnyikok kifizetőhelye legyen. A politizálás a hivatalból mindig ki volt tiltva. Ne kényszerítsék őket olyan lépésekre, amit nem szeretnének megtenni.

Balogh László visszautasította a Fodor Csaba által elmondottakat.

Szabó Szilárd arra kérte a polgármestert, hogy a jövőben ne engedjen meg ilyen megnyilvánulásokat és hangnemet. Azt javasolta a polgármesternek, ne tegyen fel szavazásra semmit. A vita lezárását 10 igen, 3 nem és 2 tartózkodással elfogadták.

Ezután szünetet rendelt el a polgármester. Az ÉVE határozati javaslatát azonban nem szavaztatta meg, mert nem ehhez az előterjesztéshez tartozik. „Ha ezt törvénysértőnek” tartják, forduljanak a kormányhivatalhoz - ajánlotta. Ezek után az eredeti határozati javaslatról szavaztak. A Polgármesteri Hivatal 2019 évi munkájáról szóló tájékoztatót 7 igen 1 nem és 7 tartózkodással elutasította a közgyűlés.

Bakonyi Erzsébet