Évtizedes álom válhat valóra… – De hol tart most a versenyuszoda építése?

Olvasóink közül sokan fordultak hozzánk, hogy legyünk kedvesek tájékoztatni őket a városunkban zajló nagyberuházásokról. A sportcsarnok építése szembeötlően zajlik, a Ferences kolostort is igyekeztünk körbejárni, most az uszodabővítés állásáról próbálunk képet adni.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások aktuális helyzetéről és a szükséges döntések meghozataláról nyújtott be előterjesztést a legutóbbi közgyűlésre Horváth Jácint önkormányzati képviselő, az Éljen VárosuNK! Egyesület frakcióvezető-helyettese, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.

– Az egyesület elsősorban arra szeretett volna választ kapni, hogy hol tart a „Nagykanizsai egy fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés megvalósítása” elnevezésű projekt. Egy szűk körben megtartott, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által szervezett tervbemutató volt az utolsó, amihez a közgyűlés tagjai hozzájutottak – szögezte le Horváth Jácint.

– Azonban, ezen a megbeszélésen a Kormány által, a 700 millió forintot meghaladó beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, lebonyolítására, továbbá a Programmal kapcsolatos szakértői feladatok ellátására kizárólagos joggal megbízott (BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság) Beruházási Ügynökség nem vett részt.

A „Kanizsa kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori Ferences Rendházban” projekt esetében a közgyűlésnek az volt az utolsó információja, hogy tavaly egy eredménytelen közbeszerzési eljárást folytattak le a kivitelezés első üteméről. A fentiek alapján jól látható, hogy a város önkormányzatának legfőbb döntéshozó szerve, a közgyűlés nem kapott és nem kap tájékoztatást a projektek állásáról. Mindezeken felül nem ismerik a Konferencia- és rendezvényközpont megvalósítása, a Délkeleti elkerülő út előkészítése, az Új ipari terület kialakítása (Ezen projekt részben megvalósult, de a beruházó nem adott tájékoztatást a közgyűlés felé az elmúlt években.) elnevezésű projektek állásáról sem.

Horváth Jácint hozzátette: a Kormány honlapján nyilvánosságra hozott dokumentumok közül a támogatói okiratok és azok módosításai nem kerültek a közgyűlés elé az elmúlt években. Az uszodafejlesztésről szóló támogató okiratot a Kormány honlapján sem lelték fel, csak annak az 1. számú módosítását. Az egykori Ferences Rendházat érintő projekt esetében pedig még a Kormány honlapján sem áll rendelkezésre semmiféle dokumentum.

A heves vitát követően a közgyűlés elfogadta a négy pontban megfogalmazott határozati javaslatot, mely szerint kötelezi a polgármestert, hogy a Modern Városok Program előterjesztésben szereplő nagykanizsai projektekkel kapcsolatban terjessze a következő közgyűlés elé a támogató okiratokat és azok módosításait, a BMSK Zrt-vel kötött szerződéseket és azok módosításait; a projektek kapcsán keletkezett összes dokumentum (szerződések, levelezések, elkészült tanulmányok, tervek, számlák, teljesítésigazolások) listáját; a közgyűlés felhívja a polgármester figyelmét és kötelezi, hogy a Modern Városok Program előterjesztésben szereplő nagykanizsai fejlesztések kapcsán keletkezett eredeti dokumentumokat az önkormányzat és a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. kizárólag a város közgyűlésének döntése alapján adhatja át.

Végül kötelezi a polgármestert, hogy önálló napirendi pontként minden soros közgyűlésen számoljon be a fent említett beruházások két ülés közötti előrehaladásáról, aktuális helyzetéről. A beszámolóban az érintett projektek kapcsán keletkezett dokumentumok (szerződések, levelezések, elkészült tanulmányok, tervek, számlák, teljesítésigazolások) listáját csatolja az előterjesztéshez.

A közgyűlési vita során Balogh László polgármester megjegyezte, örül ennek a kérésnek, mert innentől kezdve minden közgyűlésen örömmel számol be az aktuális helyzetről.

Horváth Jácint a tájékoztatóval kapcsolatban hozzáfűzte, már korábban is kértek információkat a beruházásokról, s mivel nem kaptak, kénytelenek voltak ezt a módot választani. A sportcsarnok kivitelezése a BMSK-hoz került – jegyezte meg.

– A felvetésünk a beruházással kapcsolatban azért kiemelten fontos, mert ha például a jövő év végére átadják a sportcsarnokot, időben fel kell készülni rá. Elég nehéz lesz egyik napról a másikra átvenni a működtetését, hogyha nem tudunk róla semmit, és ott kell majd megismerni. Nincs rálátásunk a belsőépítészeti munkákra sem. Ha 2022-ben, amennyire csak lehet meg akarjuk tölteni rendezvényekkel, sport- és kulturális eseményekkel, akkor a felkészülést el kell kezdeni már 2021 első felében.

Tudni kellene, hogy mit lehet kiajánlani, mik az adott technikai feltételek. Ma ezt sem látjuk, és alapvető problémának tartjuk, hogy ezekhez az információkhoz sem férhetünk hozzá. A sportcsarnokkal kapcsolatban ezek a kérdések merülnek fel a következő hónapokban.

– Az uszoda-beruházás eredeti okiratát is látni szeretnénk – folytatta, mert ezekből tudunk építkezni a jövőben. Reménykedem abban - és tudom, készülnek az anyagok a hivatalban, hogy megfeleljenek az előterjesztésünknek -, átfogó képet kaphatunk mindezekről a szeptemberi közgyűlésen.

Élénk vitát váltott ki a Fidesz-KDNP és az Éljen VárosuNK! Egyesület frakciói között az a felvetés is, hogy az eredeti dokumentumokat kell-e átadnia a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.-nek a Beruházási Ügynökség számára, vagy megfelel a másolat is!

Bizzer András kinevezett alpolgármester kritikus hangvétellel jegyezte meg az ÉVE-frakció felé: sajnos az önök politikai huzavonája miatt lehet, hogy Nagykanizsa már felkerült a BMSK olyan listájára, ahol a problémás városok szerepelnek. A BMSK egy állami kormányzati szervezet – hangsúlyozta, és aki packázik a BMSK-val, az hatással lehet a különböző projektek kapcsán meghozott döntésekre is. Saját magunkkal szúrunk ki, ha magunkra haragítjuk a szervezetet, és ennek köszönhetően lehet, hogy majd az uszodának a ráemelési kérelme - hogy megkapjuk a plusz pénzt a beruházáshoz - veszélybe fog kerülni a politikai játszmáik miatt, és a fontos fejlesztéseink kerülnek veszélybe.

Bár volt olyan felszólaló képviselő, aki kíváncsi lett volna arra is, hogy valóban van-e úgymond „fekete” listája a BMSK-nak, de erre nem kapott választ.

Fodor Csaba, az Éljen VárosuNK! Egyesület frakcióvezetője hozzászólásában egyértelműen kijelentette: nincs törvény arra, hogy az eredeti dokumentumokat át kelljen adni. Az eredeti dokumentumoknak itt kell maradni és rendelkezésre kell állni.

A városlakók tájékoztatása érdekében lapunk is szeretett volna információt kapni a Beruházási Ügynökségtől, a Modern Városok Program részeként megvalósuló új versenyuszoda projekt állásáról. Megjegyezve azt is, hogy a különböző programok helyzetével a város közgyűlése is foglalkozott a legutóbbi ülésén. Továbbá arra is kíváncsiak voltunk, hogy valóban kell-e attól tartanunk, hogy Nagykanizsa felkerülhet a „problémás” városok listájára, és emiatt eleshet a komoly fejlesztésektől.

A Beruházási Ügynökségnek e-mailben küldött levelünkre azonban lapzártánkig nem kaptunk választ.

Bakonyi Erzsébet

(Ilusztráció: Az uszodabővítés látványterve)