Zala megye napja – Elismerték az arra érdemesek munkáját

Szombaton tartotta ünnepi ülését Zala Megye Közgyűlése. A rendezvény az eMeRTon és Príma díjas Bognár Szilvia énekművész, Kónya István lantművész és az Artisjus és Príma díjas Szokolay Dongó Balázs népzenész műsorával vette kezdetét.

A Himnusz elhangzását követően a jelenlévők megemlékeztek a tavasszal elhunyt megyei díszpolgárról, Fekete Györgyről. Dr. Pál Attilának, a megyegyűlés elnökének ünnepi köszöntőjét követően dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter tartott ünnepi beszédet.

A programot a Muravidékről érkező népzenészek műsora színesítette.

Az esemény további részében elsőként a Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím került átadásra. Idén a címet dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány kapta Zala megye közbiztonságáért végzett példaértékű munkája elismeréseként.

A közgyűlés Zala Megye Közigazgatásáért Díjat adományozott - a közösség szolgálatáért végzett példaértékű településvezetői munkájáért - Szabó Józsefnének.

A közgyűlés Zala Megye Egészségügyéért Díját - több évtizedes szakmai felkészültséggel, emberséggel végzett gyógyító tevékenysége elismeréseként - dr. Gárdos Sándor kapta.

Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díjban részesült - a szociális szférában végzett munkája és a civil életben vállalt önkéntes közösségszervező tevékenysége elismeréseként - Gulyásné Belinszky Ilona.

A testület Zalai Pedagógus Díjban részesítette - a kistelepüléseken végzett több évtizedes lelkiismeretes pedagógusi és kiemelkedő közösségfejlesztő munkájáért - Némethné Szakács Irént.

A közgyűlés Zala Megye Sportjáért Díjat adományozott- több évtizedes eredményes, kiváló szakmai és pedagógiai felkészültséggel végzett edzői tevékenysége elismeréséül - Gellei Imrének.

Zala Megye Sportjáért Díjban részesült - Zala megye sportéletében végzett 100 éves tevékenysége elismeréseként - a 100 éves ZTE. A díjat Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere és a többszörös magyar bajnok és kupagyőztes, válogatott kosárlabdázó Bodrogi Csaba vette át az egyesület nevében.

A közgyűlés Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat adományozott - Keszthely különböző generációi közötti együttműködés és az időskorú lakosság iránti felelősséggel végzett munkája elismeréseként – Keszthely Város Idősügyi Tanácsának, a díjat Nagy Bálint, Keszthely Város polgármestere vette át.

A közgyűlés Zala Megye Fejlesztéséért Díjban részesítette - kiváló színvonalú térségfejlesztő munkája elismeréseként Rodekné Hederics Erikát.

Zala Megye Fejlesztéséért Díjat kapott - a folyamatosan magas színvonalon végzett közszolgáltatásért és innovatív tevékenységért, társadalmi szerepvállalásáért - a Zalavíz Zrt. A társaság nevében Arnhoffer András elnök-vezérigazgató vette át az elismerést.

A közgyűlés Zala György Díjat adományozott - a megye képzőművészeti életében betöltött, illetve kiemelkedő tehetséggondozó és vizuális nevelő munkája elismeréseként - Stamler Lajosnak.

Az elismerésben részesült személyek képviseletében Zala Megye Díszpolgára, dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. 

A program végeztével állófogadásra került sor, ahol pohárköszöntőt mondott Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő.

Forrás: zala.hu