Átfogó fejlesztés valósult meg a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban

GINOP-6.2.3-17-2017-00019 kódszámú projekt keretében európai uniós támogatásból tanulói lemorzsolódást csökkentő fejlesztések valósultak meg a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban. A sikeresen záruló projektből a több mint 352 milliós támogatásnak köszönhetően az infrastrukturális fejlesztések mellett tanulást segítő, szabadidős és prevenciós programok szervezésére került sor.

A projekt 2018 év elején kezdődött, amikor egy alapos helyzetfelmérését követően, meghatároztuk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók körét és a lemorzsolódásuk okait.  A projekt ezt követően két meghatározó és egymáshoz szorosan kapcsolódó vonalon haladt tovább.

Egyrészt tanulást segítő fejlesztéseket valósítottunk meg, melyhez kapcsolódóan tanulócsoportokat alakítottunk ki, hogy csökkentsük a tanulói lemorzsolódás mértékét. Másrészt a tanulók számára prevenciós valamint a szabadidő hasznos eltöltését célzó programokat szerveztük. Infrastrukturális beruházások keretében fejlesztésre került a kollégium épülete, külső és belső közösségi terek, kialakítottunk számítástechnikai tanulószobákat és mentor helyiségeket, valamint minden iskolában berendezésre került egy közösségi tér.  A projekt legsikeresebb fejlesztése a Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása volt, ahol a tanulók kicsiben ismerkedhettek a szakmák gyakorlati oldalával. Az itt megvalósuló programokat elsősorban általános iskolás tanulók számára szerveztük, akik a tanári felügyelet mellett többek között 3D-ben nyomtattak, madáretetőt, ajándéktárgyakat és elektronikai alkatrészekkel mozgó figurákat készítettek. 

Az újonnan kialakított és felújított helyiségek adnak teret a jövőben is a pályaorientációs programoknak, drog prevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító foglalkozásoknak és egyéb tehetséggondozó tevékenységeknek.

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

(Borítókép: Nagykanizsai Szakképzési Centrum/Facebook)