Kis kitérővel, de készül az Alsótemplom előtt épülő rámpa

Több megkeresést is kapott szerkesztőségünk az Alsótemplom előtt épülő rámpa kapcsán. Az akadálymentesített egyenes feljáró helyett egy L-alakú kitérővel építik meg a babakocsival, vagy éppen tolókocsival is használható járdaszakaszt.

A Szent József templom előtti parkolót tavaly adták át, azonban a rámpa elkészítése nem volt a projekt része. Emiatt a parkolót és a templomot is egy nagy kerülővel lehet csak akadálytalanul megközelíteni. A feljáró hiányát több helyi lakos is jelezte, ezért az önkormányzat megvizsgálta a rámpa megvalósítanának lehetőségeit. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. három ajánlatot kért a Szent József téri parkoló déli oldalán a gyalogos rámpa megvalósításának érdekében.  A város önkormányzata 2020.10.02-án megrendelte a parkoló déli oldalán lévő támfalnál a korábbi rámpa helyére új gyalogos rámpa tervezését a hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelően.

Lengyák István a helyszínen bemutatta a problémát. Az eredeti tervek szerint egy nem túl meredek feljárót alakítottak volna ki. A probléma azzal volt, tette hozzá Lengyák István, hogy a közműfejlesztések során az eredeti lejáró útvonalába helyezték el a szennyvízaknát, ami miatt egy éles balkanyarral tudják csak befejezni a munkálatokat.  Czirákiné Pakulár Judit, a Városfejlesztő Kft. ügyvezetője az alábbi közleményt küldte a témával kapcsolatban:

A helyszíni felméréseket követően megállapításra került, hogy a rámpa eredeti nyomvonalon történő megvalósítása nem lehetséges, mert az eredeti nyomvonalba eső közműtárgy - szennyvízakna - kiváltása gazdaságosan nem megvalósítható, jelenlegi szintje pedig nem felel meg az akadálymentesítés követelményeinek, így kivitelezésre nem alkalmas. A jogszabályi követelményeknek megfelelően ezért új nyomvonal került kijelölésre és megtervezésre.

A helyi lakosok örülnek a készülő rámpának, csak az új nyomvonal kialakításával nincsenek megelégedve.

– Ennek az a problémája, hogy nagyon meghosszabbítja az utat a Zárda utcából, vagy a Nagyváthy utcából, vagy akik a templomba jönnek istentiszteletre, azok az emberek a tolószékkel feltudjanak ide jönni. Eléggé meghosszabbítja az utat a babakocsi kismamáknak is. Hiába végeznek most itt az emberek egy nagyon szép munkát és építik meg ezt a feljárót, ezzel a megváltoztatott rendszerrel, mert az egyenes feljáró, ami jöhetett volna fel az utcába, az már nem megépíthető, mert belerakták a közepébe ezt a csatorna elosztót – fogalmazott Lengyák István.

K.R.

(Képek: Kanizsa TV)