260 millió forintból valósul meg Letenyén a Mura Ipari Park közmű-fejlesztése

A projekt legfőbb célja a helyi lakosság közérzetének a javítása az őket körülvevő környezeti infrastruktúra fejlesztése által, valamint a település fejlődése új iparágak és új termelő vállalatok által. A fejlesztés eredményeként megvalósul a meglévő iparterületek bővítése, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése, új iparterületek kialakítása barnamezős területek rehabilitálásával.

A projekt eredményeként létrejön 3 db új közművesített Ipari Parki telkek (1807/1, 1807/2, 1807/3 hrsz) az esetlegesen betelepülni szándékozó vállalkozások számára. A telkek víz, gáz, villany, szennyvíz kiállásokkal lesznek ellátva, és a terület használatához szükséges út, valamint közvilágítás kerül kialakításra. Megvalósul a projekt által érintett terület bekerítése és az építési tevékenység befejezését
követően parkosítás révén rehabilitálásra kerül a munkaterület. Az újonnan kialakítandó közművesített ipari parki területek alapterülete a 2000 m2 lesz. A projekt várhatóan 2023.06.02-án zárul - tájékoztatta lapunkat Farkas Szilárd, Letenye polgármestere.

¤ ¤ ¤

A település egy új megújult szervezeti keretekre épülő versenyképes ipari szektort kíván megalapozni, melynek alapelemei a már megtelepült és működő cégek tovább fejlődésének támogatása, valamint az új vállalkozások betelepülési lehetőségeiknek a fokozása.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, európai uniós támogatással.
A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-ZA1-2018-00001.
A vissza nem térítendő támogatás összege: 263 541 109,- Forint.

A projektről bővebb információt a http://www.letenye.hu/index.php/hu/projektek/terulet-es-telepulesfejlesztesi-operativ-program.html oldalon olvashatnak.