Szép eredmény – mindenki elégedett lehet

Megnövekedett bérleti és napidíj bevétel, rekord mennyiségű telepítés, környezetszépítés, helyi és országos versenyek több szakágban – ez jellemezte a 2021-es évet a Csónakázó-tó halgazdálkodását illetően.

Novemberben a Magyar Országos Horgász Szövetség konzultációs fórumra hívta össze a nagykanizsai horgászegyesületek vezetőit, az önkormányzat és a VIA Kanizsa képviselőit. A fórum egyik apropója volt a gazdálkodó részéről egy beszámoló, a nagykanizsai éves működésről, az eseményekről és a pénzügyi oldalról. Az adatok nyilvánosak, ez a novemberi soros közgyűlésen is elhangzott, az egyik napirendi pont keretében. A gazdálkodást idén vette át a MOHOSZ, a helyi egyesületekkel, horgászokkal és az önkormányzat illetékes szerveivel karöltve sikerült ezt az eredményt elérni – mondta el Szépligeti Ferenc, a Zrínyi Horgászegyesület elnöke.

– Egyesületi vezetőként örömmel fogadtuk, hogy a halgazdálkodó szövetség pénzügyi gazdálkodása átlátható és mindenki számára nyilvános. Ezt az elmúlt években hiányoltuk, ezt az igényt pótolta most a szövetség. Természetesen a bevételi és kiadási oldalon is megjelenik minden egyes tétel - további örömre ad okot, hogy jelentősen megnőtt a bérletek és napijegyek eladásából származó bevétel - ez képezi a gazdálkodás törzsét. Ez adott lehetőséget arra, hogy a telepítések és a fejlesztések olyan volumenben tudtak növekedni, hogy bízunk benne, a horgászok elégedettsége az eredmény – részletezte Szépligeti Ferenc.

Ebben az évben összesen hét telepítés zajlott a Csónakázó-tónál, a legutolsó alkalommal december első napjaiban különleges szállítmány érkezett, amire információink szerint még nem volt példa. Méretes, általánosságban 2-3 kilós, de több 10-12 kilós süllő és csuka úszkál most már a vízben az utolsó telepítésnek köszönhetően. Az év folyamán több alkalommal a horgászok egyik legkedveltebb faja, ponty érkezett a szállító autókon. A Zrínyi Horgászegyesület elnökének elmondása szerint a két és három nyaras pontyokból 11,6 tonna került a tóba idén. Előnevelt ragadozóállomány 30 ezer darab, a már említett méretes ragadozó telepítés pedig mintegy három mázsát tett ki.

– A tókörnyéki fejlesztéseket is meg kell említeni, hiszen jelentős anyagi ráfordítással és szintén nagy volumenű társadalmi munkában végeztünk el feladatokat. Ide lehet sorolni a folyamatos kaszálást, a horgászhelyek karbantartását, fakivágást és fatelepítést, valamint egy olyan eszköz beszerzését, ami az aszályos időszakban segíthet a víz oxigéndúsításában – mondta Szépligeti Ferenc.

A beszámoló során elhangzott az is: az eredmények és a programok nem jöhettek volna létre a helyi egyesületek összefogása és egyetértése nélkül. A közgyűlésen egy módosító javaslattal fogadták el az éves beszámolót, mely szerint a kapcsolattartó Balogh László polgármester helyett Bodó László önkormányzati képviselő lesz.

– A város a tulajdonos. Mi szakmai dolgokba nem szeretnénk, illetve eddig sem szóltunk bele. De mivel hozzánk tartozik a Csónakázó-tó - ami egy közszolgálati tó, - itt nem csak a horgászok érdekeit kell képviselni, mellette még rengeteg egyesület van, illetve a város lakóinak az igényeit is ki kell elégíteni ennek a tónak. Az egyeztető fórumban egy koordináló szerepet vállaltam, nekem az a feladatom, hogy a város érdekeit képviseljem, az ottani egyesületek, köztük a horgászegyesületek között is – mondta el kérdésünkre az új kapcsolattartó.

Vincze Adél

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Kanizsa Újság 2021.december 10-én megjelent számában olvasható.