A Pannon Egyetem is csatlakozik az Open Science kezdeményezéshez

2022. máj. 11.

A Pannon Egyetem a vidéki egyetemek közül elsőként csatlakozott az Open Science-szel kapcsolatos állásfoglaláshoz, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 2021 októberében tett közzé. A szándéknyilatkozatot Dr. Szabó István az NKFIH tudományos és nemzetközi elnökhelyettese, Dr. Gelencsér András a Pannon Egyetem rektora, Csillag Zsolt kancellár és Urbán Katalin, a Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója írta alá ma a Pannon Egyetemen.


Urbán Katalin, dr. Szabó István, dr. Gelencsér András és Csillag Zsolt Fotó: Szabó László/Pannon Egyetem

Az állásfoglalás szerint az Open Science (nyílt tudomány) a tudományos kommunikáció új megközelítése, amely az átláthatóság és együttműködés elvein alapul és a friss kutatási eredmények terjesztésének innovatív módját jelenti a legújabb technológiai fejlesztések és a digitalizáció vívmányainak alkalmazásával.

A kezdeményezés célja az új ismeretek létrehozásának felgyorsítása, az oktatás támogatása, az innováció ösztönzése, valamint a tudományos folyamatok átláthatóságának előmozdítása és a kutatási eredmények elérhetőségének biztosítása a globális szakmai közösség és a széles társadalom számára, a nyílt tudomány elvi alappilléreit megvalósító modellek és infrastruktúrák mielőbbi hazai bevezetése által.

A csatlakozási szándéknyilatkozat aláírásakor Dr. Szabó István az NKFIH tudományos és nemzetközi elnökhelyettese elmondta: „Az elmúlt hetekben egyre több felsőoktatási intézmény jelentette be hivatalunknál a Nyílt Tudományról szóló állásfoglaláshoz való csatlakozási szándékát.  A magyarországi egyetemek tudástára rendkívül gazdag, éppen ezért fontos, hogy a felsőoktatási intézmények kutatási adataihoz és tudományos publikációihoz egyre szélesedő körben férhessenek hozzá a külsős kutatók, vagy a ’citizen science’ koncepciójának mentén akár az állampolgárok is.  A társadalmaknak manapság minden eddiginél nagyobb szüksége van a tudomány által biztosított megoldásokra, ezért fontos, hogy a Nyílt Tudomány küldetéséhez most a Pannon Egyetem is csatlakozik a maga tudományos eredményeivel.”

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora szerint napjaink válságokkal terhes világában a tudomány versenyt fut az idővel, hogy megoldást találjon a világ nagy problémáira és kikövezze az élhető jövő útját. Ebbéli törekvésében különösen fontos, hogy a tudomány eredményei korlátok nélkül és azonnal hozzáférhetők legyenek a tudományos közösség és emészthető formában a társadalom számára is. „Az Open Science lényegében azt jelenti, hogy a tudomány évszázados elefántcsonttornyának falai leomlanak, a bennük folyó munka eredményei közkinccsé válnak. A Pannon Egyetem örömmel csatlakozik e nemes kezdeményezéshez, az abban foglalt célkitűzésekkel teljes mértékben azonosulni tudunk” - hangsúlyozta Gelencsér András akadémikus.

„Pannon Egyetem csatlakozása a nemzeti Open Science állásfoglaláshoz valódi mérföldkő a könyvtárunk történetében. Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont legfőbb feladata korszerű oktatás- és kutatástámogató szolgáltatások biztosítása az egyetemi polgárok számára” – mondta Urbán Katalin. Az Egyetem Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója hozzátette: a nyílt tudomány alapelveinek alkalmazása alapvetően változtatja meg munkafolyamatokat. Előtérbe kerül a nyílt hozzáférésű publikálás operatív támogatása - az egyetem idén először különített el a költségvetésből dedikált open access alapot. A kutatásiadat-kezelés új módszertana, valamint saját egyetemi repozitórium fejlesztése és működtetése egyaránt prioritások közé tartoznak. „Ugyanakkor bízunk abban, hogy az Open Science gyakorlata könyvtárunknak az egyetem szervezetében elfoglalt helyét és szerepét is erősíteni fogja”- tette hozzá.

Csillag Zsolt kancellár szerint a tudomány nem értelmezhető lokális vagy országos szinten, kizárólag globálisan. Ebből kifolyólag egy bolygó méretű „hálózatról” beszélünk, amelyben az információk hozzáférhetősége – a tudományos kommunikáció – kulcskérdés. Jelenleg a tudományos életben egy komoly paradigmaváltás zajlik, melynek eredményeképpen az átláthatóság, a tudományos eredmények minél szabadabb elérhetősége kerül előtérbe. Az „Open Science logika” lényege, hogy együttműködésen alapszik, és digitális eszközökkel támogatja a kutatási eredmények hatékony disszeminációját.

Forrás: uni-pannon.hu

(Borítókép: wikipedia.org)