Hivatás és hobbi – immár 15 éve

Az önkéntesség mindig a segítségnyújtás egy nagyon meghatározó példája. Az önkéntesek fizetség nélkül, szabadidejükben végzik az elvállalt feladatot. Hazánkban jelenleg mintegy 600 önkéntes tűzoltó egyesület működik, közülük az egyik Szepetneken. Civilek sorozatunkban a szervezet nemrég kitüntetett vezetőjével Stenczinger Lászlóval, a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság különleges-szerkezelőjével beszélgettünk.

A Magyar Tűzoltó Szövetség az Országos Tűzoltó Nap alkalmából 2022. május 6-án, Lakiteleken a Népfőiskola Alapítvány Kölcsey termében ünnepséget szervezett, amelyen Dobson Tibor tű. vezérőrnagy, a MTSZ elnöke Gróf Széchenyi Ödön emlékplakett elismerésben részesítette Stenczinger László tű. főtörzsőrmestert.

– Szepetneken mindig nagy hagyománya volt az önkéntes tűzoltó mozgalomnak. Édesapám és a nagybátyám is oszlopos tagjai voltak a szepetneki tűzoltó egyesületnek. Minden évben készültek a megyei önkéntes tűzoltó versenyre és több-kevesebb sikerrel részt is vettek a megmérettetésen. Én fiatalon csatlakoztam a csapathoz sugárvezetőként. A rendszerváltás idején azonban kissé visszaesett a lendület. Amikor 2000-ben kaptunk az ausztriai testvértelepülésünktől egy igazi tűzoltó autót, ismét fellángolt a tűzoltó élet. Műszaki ember lévén elvállaltam a gépjármű fecskendő forgalomba helyezését és műszaki vizsgáztatását, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. Így jobban bele láttam az egyesület adminisztratív munkáiba is. Ott is volt tennivaló bőven. Az egyesület tagságának tetszett a tevékenységem és már csak azt vettem észre, hogy én vagyok a szervezet elnöke - emlékezett vissza a kezdetekre a tűzoltó. - Ekkor már kaptunk telefonon riasztásokat is, ha káreset történt a faluban. Elkezdtem írni különféle pályázatokat és szépen lassan fejlődött az egyesület. Egyre jobban megtetszett a tűzoltó munka, sőt többet szerettem volna segíteni embertársaimnak, így hát jelentkeztem hivatásos tűzoltónak. Felvételt is nyertem 2007-ben a nagykanizsai tűzoltósághoz. Így már párhuzamosan voltam hivatásos és önkéntes tűzoltó is. 2017-re a szepetneki tűzoltó szertár már nagyon rossz állapotba került. Omladozott a vakolata, megrepedt a fala, nem volt sem áram, sem fűtés benne.

A polgármester asszonnyal így nagy fába vágták a fejszéjüket, és belefogtak egy új szertár építésébe. Bár voltak pillanatok amikor már nem is hitt benne a főtörzsőrmester, de végül az önkormányzat támogatásával sikerült felépíteni egy korszerű, szép épületet. - Rengeteg munkám volt benne, de úgy érzem megérte! Időközben üzemképtelenné vált a tűzoltó autónk. Jelenleg forrást próbálok találni egy, a jelenleginél fiatalabb, korszerűbb tűzoltó gépjármű fecskendő megvásárlásához – hangsúlyozta Stenczinger László. - Az elmúlt évben 8 riasztást kaptunk a katasztrófavédelem műveletirányitó szolgálatától. Több alkalommal is hatékonyan segítettük a hivatásos tűzoltók munkáját. Az ajtónyitásokat önállóan megoldottuk, az Ady utcai tűzesetnél még a hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt elvégeztük a felderítést, az áramtalanítást. További feladatként megkaptuk az oltóvíz-ellátás megszervezését – sorolta az elmúlt év eredményeit az elnök. – A másik nagy munkánk a tűzoltó szertár építésének befejezése volt. Elkészült a vizesblokk, a fűtési rendszer és megtörtént a beüzemelése. Beszereltük a belső nyílászárókat, és sikerült a gipszkarton falakat lefestetni, az ablakpárkányokat felszerelni. Már csak a bútorozás maradt hátra és néhány takaróelem felhelyezése. Még az idei évben szeretném a használatbavételi engedélyt megszerezni az épületre. Ezután már csak pár apróság marad, mint pl. a tűzoltóság felirat, a zászló és az egyesület nevének kiírása. Technikai eszközeinket is sikerült gyarapítani. Ehhez Grimmenstein település tűzoltóságától kaptunk egy hidraulikus feszítő-vágó berendezést, az 1% szja felajánlásokból pedig 130.000 Ft folyt be az egyesülethez. A MINERVA TEAM Kft. felajánlásaként pedig 50 garnitúra tűzoltó gyakorló öltözettel gazdagodtunk.

Jelenleg és a jövőben is legfontosabb feladatunknak tekintjük a lakosság védelmét, a tüzek oltását, illetve a tűzoltási munkálatokban való részvételt, a hivatásos tűzoltók munkájának segítését. A műszaki mentések végrehajtását, az esetleges viharkárok felszámolását. Kiemelt feladatunk többek közt a meglévő felszerelésünk, járművünk karbantartása, készenlétben tartása. Technikai felszerelésünk bővítése és egy „igazi” tűzoltó gépjármű beszerzése is szerepel további céljaink között. Az új szertár és környezetének karbantartása szépítése kiemelt figyelmet kap a jövőben is. Nem utolsó sorban szeretnénk az egyesület tagságát kicsit aktívabb hozzáállásra serkenteni és bővíteni a szervezetet olyan új tagokkal, akik tenni szeretnének valamit saját lakókörnyezetük biztonságáért!

Bakonyi Erzsébet

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Kanizsa Újság május 20-án megjelent lapszámában olvasható.