A pandémia után igyekszünk egy kicsit felpörgetni a vitézi életet

2022. jún. 19.

A rendszerváltás után újra életre kelt a Vitézi Rend. Mint minden más, úgymond régebbi szervezetbe, ide is beépültek olyan egyének, akik nem igazán tettek jót a rend életének, emiatt ketté szakadt a rendünk. Mi a Történelmi Vitézi Rend elnevezéssel mentünk tovább, és a Horthy Miklós kormányzó által 1920-ban megalapított rend jogutódjának tartjuk magunkat – jegyezte meg beszélgetésünk elején Kámán Géza, a Dél-nyugat Magyarországi Törzskapitányság 2019-ben kinevezett vezetője. A törzskapitányság állományát a Zala Megyei Székkapitányság alkotja, melyet v. Papp Gábor vezet, illetve a Somogy Megyei Székkapitányság v. Csicsai László irányításával.

Történelmi visszatekintésében Kámán Géza kiemelte: a Vitézi Rend gondolata az ezeréves történelmi múlt alapjára épült, gyökerei visszanyúlnak nemzeti fejlődésünk legrégibb korszakaiba. A vitézi tetteket Magyarország királyai Szent István óta nemességgel és földbirtokkal jutalmazták. Szent István hűbéri rendszerében az adománybirtok célja a katonai szolgálat biztosítása volt.

II. Endre megkezdte a kisbirtokos vitézi osztály kialakítását, IV. Béla pedig megerősítette a harcoló hűbéres vitézi elemet. Igen sok érdemes harcost emelt vitézi rangra. A vitézi eszme tovább emelkedett a történelmünkben, így a Vitézi Rend életre hívása is a magyar történelem alakulásának természetes folytatása.

Az I. világháború ismét időszerűvé tette a vitézi magatartás jutalmazását, ezért vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 1920-ban a hősi magatartás erényére emlékeztetve, a VITÉZI REND megalapításával újjáélesztette a hagyományokat. Olyan egyéneket avattak vitézzé, akik a harctereken és a nemzeti felkelések alatt példaadó, személyes bátorsággal állták meg a helyüket, magas kitüntetésben részesültek, vagy önfeláldozó bátorsággal párosult kiváló nemzetszolgálatban tűntek ki. Az igénylőket vitézi telekkel is jutalmazta.

Társadalmi állásra és rangra való tekintet nélkül a Vitézi Rend tagjai lehettek mindazok, akik az előírt feltételekkel rendelkeztek. A követelmények, a jogok és kötelességek egyenlőek voltak, a rend tagjai egyforma jelvényt viseltek, és ezáltal a Vitézi Rend nemes értelemben demokratikus jelleget is nyert. A Vitézi Rend kerete, a vitézi cím, az avatás és a vitézi telekadományozás, valamint a várományosi jog a régi lovagrendek hű másaként felelevenítette azok hagyományait is.

Kanizsára térve, jó munkát végeztek az elődeink – hangsúlyozta a törzskapitányság-vezető. – Nagykanizsa tekintetében vitéz Bartal György András székkapitány nevét említeném meg, akinek sikerült egy olyan díszegységet felállítania a megyében, akikkel példaértékűen meg tudunk jelenni a rendezvényeken.

Nagykanizsán is rengeteget tett a Vitézi Rend. Olyan tagjai voltak – akik már sajnos elhunytak –, mint v. Rózsás János és v. Szabadi Tibor J.

A Vitézi Szék 2012. júniusi döntésével rendszeresítette a vitéz Bartal György András Zala megyei székkapitány és vitéz Papp Gábor nagykanizsai v. hadnagy által tervezett és kialakított vitézi díszszablya családot. A díszszablya család létrehozásánál az 1926. évben avatott vitéz Kalamár Szilveszter gelsei lakos földben elásott, majd felújított szablyája az ún. „zalavármegyei vitézi szablya” volt a minta. A 2012. évi budapesti vitézi bálon került bemutatásra és átadásra a Nyugat-Dunántúli Törzsszék által adományozott 0001. számú szablya vitéz Hunyadi László főkapitány számára. A korhű vitézi szablyának, mely Nagykanizsán készül, minden olyan vitéz tulajdonosa lehet, aki már letett bizonyos eredményt az asztalra. Sok rendtársunk a vitézi címet az élete munkájával nyerte el, mint például dr. Papp Lajos szívsebész és Béres Ferenc, a Béres csepp feltalálója, vagy a régiek közül Wass Albert író, költő, aki posztumusz vitézzé lett.

A városi köztemetőben az I. világháborús katonai temetőparcella felújítását a Vitézi Rend tagjai már akkor elkezdték rendbe tartani, mielőtt a kormány úgy döntött, hogy a hősi temetőket gondozásba veszi. Vannak olyan rend társaink, akik jelentős gyűjteménnyel, háborús relikviákkal rendelkeznek, melyekből rendkívüli történelemórákon bemutatókat tartanak a diákoknak. Vannak olyan rendtársaink is, akik más-más szervezetek munkájában is részt vesznek. Például v. Vörös András, aki a Thúry Vitézlő Oskola vezetője. Vannak olyan rendtársaink is, akik nem várományosként kerültek be a rendbe, hanem a Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatába vettük fel őket, mint ahogy én is így kerültem be a rendbe. Mi nem vitézek vagyunk, hanem a rendvédelmi tagozat tagjai. Ha kiemelkedő munkát végez valaki, megkaphatja a vitézi címet, de az nem örökölhető.

A rendezvényeken történő megjelenésen kívül milyen feladatsorokat fogalmaztak meg maguknak?

Most a pandémia után igyekszünk egy kicsit felpörgetni a vitézi életet. Tervbe van véve Rózsás János tiszteletére egy emlékpark kialakítása a városban, természetesen hogyha az önkormányzat is hozzájárul.

Rengeteg olyan feladat áll előttünk, ami még jobban erősíti a civil szervezetekben, hogy érdemes magyarként élni, magyarként viselkedni. Egy kicsit ki kell zökkenteni az embereket ebből a pénzéhes világrendszerből. Egy kicsit magunkhoz kell vonzani azokat, akik tenni akarnak ezért, csak maguktól nem igazán lépnek, vagy nem mernek lépni. Egy kicsit fel kell nyitni a szemüket arra, hogy van más lehetőség is…

Bakonyi Erzsébet

Ennek a cikknek a nyomtatott változata elolvasható a Kanizsa Újság június 17-én megjelent lapszámában.