Percről percre a közgyűlésről (folyamatosan frissül!)

14:36 - Soron kívüli ülés

Javaslat egy vízgazdálkodási módszerre való pályázatra a förhénci tóka kapcsán. A pályázat határideje miatt kell erről ma dönteni. Az előző ülést a polgármester lezárta, az átmenet ismét hozott egy szünetet. 

A Förhéncért Egyesület képviselője kapott szót. A pályázat lényege egy záportározó kialakítása magánterületen, hogy a lezúduló csapadékot összegyűjtsék, és öntözésre felhasználják. A sürgősséget az indokolja, hogy múlt héten bukkantak rá az uniós pályázatra. Azért került a közgyűlés elé, mert erre önkormányzat pályázhat, de szinte teljes egészében fizeti az Eu. 

Bizzer András kérdezett: mekkora, miért magánterületen van, és megoldja-e a problémákat.

Válasz: régen nagyon sok ilyen tóka volt, egyedül nem oldja meg a problémát, de a környező gazdáknak példát mutat. Hiszen mindenki érzi az éghajlatváltozás kárait, erre lehet ez némi válasz, hogy hasznosítsák a csapadékot. Egy alföldi faluban már van egy ilyen záportározó, amit az egyesület meg is nézett.

Az alpolgármester szerint ilyen kérdésről ilyen gyorsan dönteni felelősség. A tervezés és az engedélyek beszerzése kinek a feladata? S ha kiderül, hogy nem elég a rendelkezésre álló forrás, akkor a többletet ki fizeti. A megjelölt forrás 2,9 millió forint. 

Válasz: kértek ajánlatokat, le tudják bonyolítani, ha az önkormányzat átadja a lebonyolítást egy nyertes pályázat esetén.

Horváth Jácint szólalt fel: arról kell dönteni, hogy a projekt elinduljon, de felkéri a polgármestert, hogy jogi, pénzügyi szempontból vizsgáltassa meg a programot. Ha most nemmel szavaznak, elveszik az esély, ha igennel, még akkor is visszaléphetnek.

Károlyi Attila emlékeztetett: a pályázat ketté válik, s ez biztosítást ad. Szerinte már áprilisban kiírták ezt a pályázatot, így az egyesület előbb behozhatta volna, Jogi aggályok is felmerülhetnek, hiszen magánérdek és önkormányzati érdekek is keverednek. Ők támogatják, de bármi probléma esetén nem szavazzák meg.

Szabó Szilárd nem tudja elfogadni a szóbeli, "bedobott" előterjesztéseket. Ilyen helyzetben nem lehet felelős döntést hozni, holott április óta ezt a pontot be lehetett volna hozni. Szerinte ez a pont iszonyatosan méltatlan a közgyűléshez.

Balogh László elmondta, ő tókarendszert is szívesen látna, de ennek az esetnek nem így kellene folyni.

Szavazás: 8 igen 0 nem 5 tartózkodás, elfogadta a közgyűlés.

A soron kívüli ülés is véget ért, legközelebbi találkozás augusztusban.

14:21 - Polgármesteri tájékoztató

Schuta Marcell tett egy módosítót, ami meghosszabbítja a rendkívüli jogrend alatt hozott döntések vizsgálatát. Bodó László a 6-os ponthoz nyújt módosítót: a Sétakerti gyalogoshídról van szó.

Dénes Sándor először szólalt fel. A tájékoztató kiegészítése kapcsán osztja meg gondolatait. 10 millió forint volt a kulturális támogatásra. A Batthyány Alapítvány is pályázott a Helikoni Ünnep támogatására. Idén egyébként remekeltek a kanizsaiak. Erről itt: https://kanizsatv.hu/hirek/10207-orff-siker és itt írtunk: https://kanizsatv.hu/hirek/10164-a-legjobb-tancklub. Dénes polgármester szerint a diákok minden dicséretet megérdemelnek. A verseny költsége kb 2 millió forint volt. A tankerület 500 ezer forint támogatást adott, a többit az alapítvány fizette ki, éppen ezért pályáztak a kulturális keretre. Most 100 ezer forintot szavaztak meg, ennél Dénes nagyobbra számított. 2019-ben ez a támogatás a 20 milliós keretből 1 millió forint volt. Ezt azért hozta szóba, hogy rávilágítson, a 10 milliós kereten mindenképpen emelni kell. Azt nem tudja, honnan lehet forrást szerezni, de azt kéri, hogy ne vegyen el a polgármester senkitől. De el kellett mondania, hogy a Helikon csak a BLG-nek került 2 millió forintba.

Azt Balogh László is megerősíti, erre a jövőben jobban kell figyelni.

Károlyi Attila kapott szót. Azt szemérmesen elhallgatta Dénes Sándor, hogy a pedagógusokról is szó van, akik ezt a szép eredményt elérték a diákjaikkal. Ő is szomorú a támogatás mértéke miatt, ezt ő személyesen megpróbálja korrigálni.

Schauta Marcell előterjesztése: 7 igen 3 nem 3 tartózkodás

Bodó László módosítója: 7 igen 0 nem 6 tartózkodás - ezt a közgyűlés nem fogadta el, minősített többség kellett volna hozzá.

A többi javaslatról a szavazás: 13 igen, elfogadták. A soros ülés véget ért. Érdekesség, hogy Bizzer András fűnyírásról szóló pontja nem került mégsem a testület elé.

 

Szünet: 5 perc szünetet rendelt el a polgármester. Fodor Csaba szóbeli előterjesztése hozott némi fennakadást, amit Berta Krisztián terjesztett elő. A szünet után sikerült meghozni a döntést.

14:03 - Sugár utca 12 kerítése

Berta Krisztiánt keresték meg az ügyben. A szennyvíz kérdése mai napig nem tisztázott, a kerítés pedig helyi védelem alatt áll, így pedig nem lehet felújítani. A Városfejlesztési Bizottság támogatta ezt az előterjesztést.

Ezzel Balogh László is foglalkozott korábban, de most tartózkodni fog.

Szavazás: 9 igen 0 nem 4 tartózkodás. Szabó és Radics is átszavazott.

13:59 - Magyar utca 74-es főút összekötése

Az előterjesztő Károlyi Attila, mint mondta, ez a pont egyszer már elhasalt a közgyűlésen. A kivitelezés brutális, de ez nem arról szól, hogy ezt az önkormányzat fizesse ki, csak kérjen egy ajánlatot. Hiszen előbb-utóbb rá fog kényszerülni a város.

Balogh László szerint az ötlet jó, de ennél vannak most fontosabb dolgaik. 8 igen 0 nem 5 tartózkodás. Radics Bálint átszavazott.

13:42 - Erzsébet tér lezárása

Ez egy kísérlet Balogh László szerint. A tér keleti oldalának lezárása a nyári hónapokat érintené.

Fodor Csaba elmondta, a Városfejlesztő Bizottság ezt nem támogatja. Persze elhiszi, hogy van olyan vendéglátós, akinek ez jól jönne. De közlekedési szempontból a szakemberek úgy látják, ez nem megoldás. Növelné a parkolók kialakítása a balesetveszélyt, ráadásul ráterelné az amúgy is forgalmas és veszélyes Kalmár utcára. Felmerültek más problémák is, amiket a Via vezetősége jelzett. A megoldás szerinte a sebességkorlátozás lenne, például úgy, hogy a gyalogátkelőket kiemelnék az útról. S ez lehetővé tennék, hogy megszűnjenek a gyorsulási versenyek. 

Radics Bálint teljes mértékben támogatja az előterjesztést. Mindenhol, Európa nyugati részén is az a trend, hogy a belvárosból megpróbálják kiszorítani az autósokat. Erre törekedni kell Kanizsán is. Visszautalt Károlyi Attila felszólalására, hogy járjanak motorkerékpárral vagy kerékpárral az emberek a belvárosban. Tesz egy módosító javaslatot, hogy csak a hétvégéket próbálják meg, tehát a júliusi és augusztusi szombatokat és vasárnapokat.

Az ötlet Balogh Lászlónak tetszik.

Szabó Szilárd kért szót. Kiegészíti Radics Bálintot, már a tér tervezésénél jó ötlet lett volna, a tér ezen oldalának a lezárása. Szerinte ezt rendszeresíteni kellene az iskolai nyári szünet idején. Szerinte ez a szakasz túl sok parkolót nem tartalmaz.

Balogh László szerint ezt jövőre kell mérlegelni.

Fodor Csaba megérti, hogy egy vendéglátós véleménye fontos, de nem látja sem a mentők, sem a rendőrök, sem a tűzoltók véleményét. Amiket azért fontos lenne mérlegelni. Ráterelné a forgalmat az amúgy is veszélyes és szűk Rozognyira és Sugár utcára. Az ötlettel nincs baj, de egyáltalán nincs megalapozva. Szerinte az előterjesztés így nem jó. A forgalom csillapítását ugyanakkor valóban meg kell oldani. A rendezvények is minden alkalommal dugót okoznak, s most ezt akarják 2 hónapra rendszeresíteni. Az ötlet alapvetően nem rossz, de ebben a formában most nem támogatja.

Balogh László szerint valóban meg kell kérdezni a mentőket, tűzoltókat. S befogadja Radics Bálint javaslatát.

Károlyi Attila Fodor Csabának üzeni, azok közlekednek ezen a szakaszon, akik lejönnek a Rozgonyin, hogy átmenjenek a Fő utcára, s fordítva. Szerinte Olaszországra jellemző ez az ötlet, amit most be akarnak hozni, Károlyi Attila támogatja.

Radics Bálint módosítójáról szavaznak: 7 igen 2 nem 5 tartózkodás - a közgyűlés nem fogadta el. Károlyi Attila szavazott át,

Közben Fodor Csaba elhagyta a közgyűlést.

13:33 - Költözésünk

Balogh László ismertette a napirendet. Elismerte, régi ügy, de a felszólítása ellenére sem kapott senkitől javaslatokat, csak Zakó Lászlótól, a VG. Zrt vezetőjétől, aki a Vásárcsarnokot javasolta.

Az előterjesztő Schauta Marcell. Elmondta, a Vásárcsarnok valóban téma volt, de azt a Médiaház nem támogatta, ezt jelezte Zakó Lászlónak is. Azóta ő több ingatlant is megnézett, végül a volt fiúkollégiumnál kötött ki a Petőfi utcában, amire már készített is egy látványtervet.

Az ötletet jónak tartja Balogh László, de azt meggondolandónak tartja, hogy úgy hozzanak határozatot, hogy a Sugár utca 8-at még el sem adták. A folyamat induljon el, de ő inkább egy biztos megoldás felé hajlana, ami a Vásárcsarnok.

Szabó Szilárd kért szót. Ha a Médiaház költözni akar, azt ő el tudja fogadni, s támogatja is, ha a városnak nem kerül kiadásba. A Médiaház anyagi helyzetét ismerve, amiről már volt szó egy korábbi napirendnél, De egy új infrastruktúra kiépítése több 10 millió lenne, egy olyan ingatlannál, ami nem tudja fogadni a Médiaházat. Ha ezt a cég saját költségvetéséből meg tudja oldani, akkor legyen, de ne a város verje magát költségekbe.

Fodor Csaba némi félreértést érez a Fidesz-frakció részéről. A közgyűlés arról dönt ma, hogy kifejezi szándékát a költözésről, de a döntést csak akkor hozza meg, ha az októberi közgyűlésre elkészül az az előterjesztés, amely pontosan bemutatja az eladást, és a Petőfi úti felújítás. Ha ezek a számok rendelkezésre állnak, akkor kell döntést hozni, nem most. Most se pénztől, se a költözésről nem döntenek. Arra számít, hogy ehhez az önkormányzatnak nem kell pénzt hozzátennie. De, ha a költözést nem lépik meg, akkor fel kell újítani a Sugár utca 8-at, amire viszont költeni kell az önkormányzatnak. Az meg csak egy vágyálom, hogy ezt a Médiaház kigazdálkodja.

Schauta Marcell előterjesztéséről szavaznak: 8 igen 0 nem 6 tartózkodás.

11:55 - 588 millió, sokadszor, talán utoljára

A forrás kalandos útját röviden Balogh László bemutatta. S elmondta, jött a hír, a támogatás kizárólag az eredeti igényekre használható fel. Magyarán a kapujában állnak annak, hogy elvesszen a pénz, ha azonnal nem döntenek - hangsúlyozta a polgármester.

Bizzer András kért szót. A támogatás felhasználását el kell kezdeni vagy kifutnak az időből. Kéri, az ÉVE fogadja el a listát vagy maximum az eredeti listából húzzanak ki tételeket és változtassanak összegeket.

Abban állapodtak meg Fodor Csaba szerint, hogy a két listát összefésülik. Ezért arra kéri a polgármestert, hogy tartson szünetet, hiszen a Tulajdonosi Bizottságnak is értekeznie kell. Miután a pénz csak virtuálisan van meg a Sberbankban, amihez vagy a banktól vagy a kormánytól kaphat kárpótlást a város. Abban teljesen egyetért a két oldal, hogy ebben ma dönteni kell. A két halmaznak van olyan kapcsolódása, hogy az összefésülésről dönteni tudnak.

Szabó Szilárd is szünetet kér. S Fodor Csabára reagál. Az előző kormány és a mostani is igenis foglalkozik Kanizsa helyzetével, ezért is kapta meg a város az 588 millió forintot. A stadionok is épültek - ezt Fodor Csaba jegyezte meg - de mellette Szabó szerint rengeteg család kapott támogatást a kormánytól. Az pedig tény, hogy 1 év alatt nem indult el az 588 millió forint elköltése. Ez szerinte azért volt, mert az ÉVE akadályozta az állandó módosításaival.

Fodor Csaba reagál: szerinte nem kéne egymást húzogatni, hiszen az ő listájuknál rengeteg fontos pont volt. De ez már mindegy, hiszen a Fidesz-frakció elérte, hogy csak az eredeti listát fogadja el a minisztérium. Már csak imádkozni kell, hogy a pénzhez hozzá lehessen férni.

Viszontválasz Szabótól: amikor az 588 millió a közgyűlés elé került, mindig elmondták, hogy az ÉVE fejlesztési sora is fontos, de attól nem kellett volna elszakadni, hogy volt már egy elfogadott lista.

Szünet - folytatás 13 órakor.

Sikerült megegyezni, de a 23-as listát csökkenteni kell. 17 valósul meg.

Garay utca garázssor csapadékvíz-elvezetés 2 millió, Bocskai utca csapadékvíz-elvezetés 32 millió, Teleki utca - Tavasz utca okoszebra 6 millió, Balaton utca 4 okoszebra kiépítése 20 millió, Petőfi - Honvéd utca új gyalogátkelő közvilágítással 15 millió, új gyalogátkelő a Városkapu körútnál közvilágítással 10 millió, Munkás utca 10 parkoló, plusz járdák a sportcsarnokhoz 130 millió, Attila óvoda rekonstrukciója 80 millió, Ligetvárosi Óvoda tetőfelújítás 22 millió, Medgyaszay Ház klímája 25 millió, Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtése 46 millió forint, Szent Rókus utca járdafelújítás 22 millió forint, Vöröshegyi utca járdafelújítás 8 millió forint, Iskola utca útfelújítás, Fáy András utca 8 millió forint, Iskola utca felújítása 20 millió forint, Csó-tó bejárati út az első parkolótól a Zöldtáborig 80 millió, Damjanich utca aszfaltszőnyegezés 50 millió forint.

Szavazás: 14 igen, egyhangú

11:35 - Villamos energia

Fodor Csaba ismertette a részleteket: több mint 6 ezer lámpatest van a városban, ennek zömét cserélni kell. Úgy akár a felhasznált energiát 50 százalékkal lehetne csökkenteni. Ez lenne az igazi rezsicsökkentés, nem az, hogy az árakat mesterségesen a piaci alatt tartjuk. Erre el kell mozdulnia a városnak. Ez több 10 millió forintot spórolna a városnak, ezért kell egy közbeszerzésre alkalmas terv.

Balogh László szerint ez egy nagyon fontos pont, ciklusokon átívelő. Korábban is vizsgálták ezt a lehetőséget, akkor arra jutottak, nem éri meg. Ezt az előterjesztést azonban támogatni fogja. De a kivitelezésnél kérné a pályáztatást.

Fodor Csaba szólt, ez meghaladja az értékhatárt, így csak pályáztatással működhet.

Bizzer András is utalt rá, ez nem új ötlet, de szerinte is lépni kell. De néhány veszélyre felhívja a figyelmet, ami néhány városnál be is következett, például, hogy sötétek lettek az utcák. Meglepő, hogy erre utalt az alpolgármester, de ez az ügy korábban nagyot ment a megyeszékhelyen: https://444.hu/2018/02/15/elios-botrany-zalaegerszegen-ugyanaz-az-ember-adta-meg-az-elvileg-versengo-arakat-ugyanarrol-a-szamitogeprol

Szabó Szilárd kért szót. Szerinte azt is meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e a jelenlegi mértékű megvilágításra.

Fodor Csaba jött. 3 pályázatot fognak bekérni, nincs sok cég, aki erre alkalmas lenne. Az OBI-nál már korábban felkerültek a Tungsram égői, de a projekt folytatása az ismert okok miatt kútba estek.

Schauta Marcell megnyugtat mindenkit, az a cég, amire többen utaltak, már felszámolás alá került.

Szavazás, BIzzer András módosítójáról: 6 igen 0 nem 8 tartózkodás - elutasítva

Az eredeti pont: 14 igen, egyhangú.

11:14 - Üzleti tervek

A 2019-es D-nap óta ritkán mentek le ezek a szemelvények vita nélkül. A Via kezd. Fodor Csaba ismertette: a városi cégek a költségtakarítás határán vannak. Az önkormányzat nehéz helyzete, a Sberbank-ügy sem könnyíti ezt a helyzetet.

Vita nélkül szavazás: 8 igen, 0 nem 6 tartózkodás

Rehab: 8 igen 6 nem 0 tartózkodás

Városfejlesztő: 8 igen 6 nem 0 tartózkodás

Meglepő, de eddig vita nélkül haladtunk.

Médiaház: a működést biztosítani kell, hiszen amúgy is tartalékba helyezett a testület 10 millió forintot. Az újság megjelenésének szüneteltetését elrendelik a nyári hónapokra.

Szabó Szilárd szerint azt el lehetne fogadni, ha a szabadságolások miatt rendelik ezt el, nem azért, mert tartalékot kell képezni. Bár ő nem kap újságot, és nem is várja, de tud olyanokat, akik igen. Ennek pedig eleget kellene tenni.

Károlyi Attila reagált: a Kanizsa Újság Nagykanizsa közlönye. Ha ezt a lapot egy frakcióvezető nem várja, az nagyon szomorú.

Bizzer András: szerinte a Kanizsa Újság fizikai megjelenését véglegesen meg kellene szüntetni. Hiszen a jövő az elektronikus sajtó, és ma már az idősek is nézik az internetet. S kérdezi Tar Mihálytól, a cég ügyvezetőjétől, hogy elég sok munkavállaló felmondott, ez minek köszönhető. Érez-e felelősséget abban, hogy bizonyos alkalmazottak nem érzik jól magukat.

Tar Mihály kapott szót: Nem érez felelősséget, mivel elmennek az emberek. Azért nem érez, mert ez egy ilyen szakma, ahol, ha nem fizetik meg a munkát, akkor keresnek olyan helyet, ahol ezt megteszik. Nem tud a Médiaház piacképes lenni, még úgy sem, hogy kidolgozott egy teljesítményes bérezést. De ez így sem piacképes, innentől kezdve pedig nem lehet csodálkozni, hogy elmennek a kollégák. S nem hiszi, hogy egy mosonmagyaróvári vagy egy óceánjáró hajói szintet ki tudna gazdálkodni. Szerinte a Fidesz-frakció által preferált mémoldalon megjelentek kapcsán nem árt a szövegértelmezést átnézni, hiszen az Újság szünetel, nem megszűnt. Szeptemberig pedig megpróbál kidolgozni egy olyan variációt, ami ezt a kérdést megoldja, ha van ilyen, ha nincs, akkor azzal áll elő.

Balogh László válaszolt: régen volt újságírói igazolványa a Kanizsa Újsághoz. Jónak tartja, hogy elég régi számok megvannak online. Kéri, ezek ne vesszenek el, s legyenek teljesek.

Tar Mihály elmondta: a könyvtárral való közös munkának köszönhetően a nagykar.hu-n minden szám elérhető online. Készül egy fejlesztés, a kanizsamediahaz.hu, ami a többi oldalt foglalná össze, s a párhuzamosságot törölné. Ott a nagykar linkje is megkap egy külön linket.

Fodor Csaba kért szót. A helyzet az, hogy megnézték, más városokban milyen költségekkel működik egy ilyen társaság. Több városban összevonás van, de azt látni kell, hogy ez az előterjesztés arról szól, hogy a bevételi oldal kevesebb, mint a 2021-es oldal. Nálunk a bérköltség 76-78 millió forint, addig az általuk megtekintett cégeknél 110, de van olyan, ahol 270-et is meghaladja, ilyen cégeknél, más városokban. Sőt, az átlagbérek is meghaladják más városokban a kanizsait. Nincs könnyű helyzetben az önkormányzat. Szerinte a Kanizsa Újság megszüntetését pedig kanizsai ember nem mond, ha mégis, akkor viccel. Persze érti Bizzer Andrást, hogy ez a lap nem került be a NER-be, s ezt nehezményezi. Örül annak, hogy most nem jelent meg olyan címlap, amiben egy gyerek ragad puskát. Reméli, hogy megerősödve tér vissza az újság.

Szavazás: 8 igen 0 tartózkodás 6 nem.

10:55 - Menza - emelés

Egy kisebb vita után az alapellátás körzeteinek megállapítását egyhangúlag fogadták el. Az intézményi menza akár 150 millió forint pluszköltségét jelenthet az önkormányzatnak. Ez a drágulás pedig biztos, hogy visszalépéseket is hoz az iskolai menzától. Ez lehet akár 170 millió forintos teher is. Az előterjesztés a realitás. S a jelenlegi inflációs helyzetben az ellenzéki frakció, tehát a Fidesz-KDNP nem akar további emelést támogatni.

Horváth Jácint nem akar Kazinczy-díjra pályázni, de hosszú lesz. Sajnos, ha a normát nem emelik, akkor az állami támogatás sem fog emelkedni. Nagy a felelősség, hogy most mennyit emelnek, hiszen majd jövő tavasszal a vállalkozó benyújtja az igényét az inflációra hivatkozva. S az élelmiszerárak emelkedése pedig meghaladja az átlagos inflációt. S ez csak a következő hónapokban csak rosszabb lesz. Minden többe kerül, se ez alól nem kivétel a közétkeztetés sem. A bölcsődék jelezték is, a jelenlegi forrásból már nem is tudnak főzni a gyerekeknek. Differenciált emelést javasol Horváth: bölcsőde - reggeli 55, tízórai 45, ebéd 293, uzsonna 55 forint. Itt a legnagyobb az emelés. De még így is a zalaegerszegi szint alatt lesz a kanizsai emelés. Óvoda - tízórai 91 forint, ebéd 347, uzsonna 91 forint. Általános iskola, alsó - tízórai 111, ebéd 405, uzsonna 111 forint. Felső tagozat - tízórai 111 forint, ebéd 424, uzsonna 111. Középiskola, kollégium reggeli 276 forint, tízórai 123 forint, ebéd 475 forint, uzsonna 123 forint, vacsora 276 forint. Neszi reggeli: 246 forint, tízórai 110 forint, ebéd 395 forint, uzsonna forint, vacsora 246 forint.

Bizzer András szólt hozzá: reméli, az emelés előtt az ÉVE felmérte, hogy ez ne jelentsen jelentős többletkiadást az önkormányzat költségvetésének.

Erre Horváth reflektált: arra utalt Bizzer alpolgármester, hogy még inkább emeljenek, hogy biztosan ne legyen többletkiadás, holott egész eddig úgy érvelt a Fidesz-frakció, hogy minden emelés erősíti az inflációt?

Szavazás: 8 igen 0 nem 6 tartózkodás.

10:48 - Piacok, vásárok - emelés

Balogh László és Bizzer András is azt hiányolja, nem látja, hogy az emelésnek köszönhetően mennyi pluszbevétele lesz 2023-ban a Via-nak. Bizzer András alpolgármester itt is nagynak gondolja az emelés mértékét. Az asztalok díján 100 forintot emel az ÉVE előterjesztése.

Szavazás: 8 igen 0 nem 6 tartózkodás

10:22 - Drágul a parkolás, de 40 helyett csak 20 százalékkal

Ahogy várható volt, a pont nem megy le vita nélkül. Fodor Csaba vezette fel a napirendet, emlékeztetett, 2017 óta nem hajtott végre emelést a szolgáltató. Balogh László arra utalt, hogy magával az emeléssel nincs probléma, de az ilyen mértékű drágulás csak még tovább fokozza az inflációt. Horváth Jácint tett egy módosítót: a 280 helyett 240 forintot javasol, így a 40 helyett csak 20 százalékos lesz az emelés, ami az infláció alatti. S a kedvezményeket bővítik, segítik a vállalkozókat. 10 fő alatti vállalkozások 2 bérletet kapnak engedménnyel. Ha ezt nem szavazza meg a Fidesz-frakció, akkor nem támogatják a vállalkozókat.

Szabó Szilárd arra hívta fel a figyelmet, hogy erős a 40 százalékos emelés. S minden áremelés inflációnövelő. A háborús helyzet bagatellizálásáról pedig mindenki óva int. Ő azt látja, hogy sem a Via, sem a közterület-felügyelet nem lép fel azért, hogy a kanizsai autósok használják a fizetős parkolókat.

Bizzer András kért szót. Szerinte az ÉVE megijedt a vitától, ezért engedték el a 40 százalékos emelést, és lett csak 20.

Ezt nagy felhördülés fogadta az ÉVE oldalán.

Bizzer András tett egy javaslatot is. A Via pluszbevételét arra fordítsák, hogy javítsák a parkolási helyzetet Nagykanizsán. Kiemelte a Keleti városrész parkolóinak felfestését.

Károlyi Attila kéri a nagykanizsai polgártársait, hagyják otthon az autójukat. Persze nem azokról a szülőkről van szó, akik 2-3 gyereket szállítanak iskolába. Említhetné polgármester urat és alpolgármester urat, akik állandóan a hivatal előtt parkolnak. Inkább üljenek robogóra, hiszen kevés üzemanyagot fogyaszt. Ezt ő is megteszi, így a polgármester úr és az alpolgármester is megteheti. Az elmúlt 5 évben brutálisan megemelkedett az autók száma Kanizsán, ez mára kezelhetetlen. Így jött létre az, amit Szabó Szilárd is mond, hogy össze vissza parkol mindenki. Károlyi szerint a kanizsai közteresek láthatatlanok.

Horváth Jácint a felfestés kapcsán kettős a mérce: amikor ő kérte az előző ciklusban, nem volt partner a városvezetés. Most ők ennek ellenére elindítják azt a programot, amit Bizzer András is válaszolt. Más fideszes városokkal ellentétben a közösségi közlekedés árait nem emelik. Szerinte Szabó Szilárd eszmefuttatása teljesen fals. Az infláció tavaly nyáron indult, háború sehol nem volt, az euró decemberben indult meg, a háború sehol nem volt. Tehát lehet mindent a háborúra fogni, csak ez nem igaz. Ez a tendencia egyértelműen a kormány elhibázott gazdasági politikájának oka. S erre tetézett még rá a háború. Az energiaárak pedig itthon is emelkednek, a cégeknél már látható, az más kérdés, hogy a lakosság nem érzi, mert máshol fizeti ki. Visszautasítja, hogy az Európai Unióban nem tisztelik a saját polgáraikat. Ott választott politikusok vannak, nincs jogunk mások felett azért ítélkezni, mert a saját politikai nézetét képviseli az Eu-ban. Aki nem azt képviseli, mint a Fidesz, az már áruló. 

Balogh László válaszolt: ő nem közgazdász, de humán szakember, s a pandémia is háború, világháború.

Szabó Szilárd is reflektált: ő nem ítélkezett, a saját véleményét mondta. Ezzel lehet egyetérteni vagy nem. Volt valaha Kanizsának egy szabályozása a zölderületeken való parkolásra. Sok évvel ezelőtt az autója kereke 20 centivel belógott egy zöldterületre, amiért kapott egy 5 ezer forintos bírságot. A következetességet most nem látja, ő is megkérdezett erről egy közterület-felügyelőt, aki azt mondta, neki nincs jogköre a büntetésre. Ahogy most van, úgy nem maradhat, mert ez a probléma csak fokozódni fog.

Fodor Csaba kért szót. A parkolóhelyekről felmerülő mizéria valóban fontos, de ez a napirend a fizetős parkolókról szól. A kérdésre más napirendnél vissza lehet térni. Bizzer András megjegyzésére pedig: nem félünk mi Önöktől, ezt a módosítót azért tették, mert körbenéztek. Ha ezt Bizzer András is megtette volna, látná a Via gazdasági helyzetét. Erre pedig nem válaszolhat Bizzer András, hiszen le van zárva a vita.

Ezt finom mosolygás fogadta a frakciókban.

Elismeri, megérti, hogy most a Fidesz-frakció hőbörög, de azt elfelejtik, hogy anno Dénes Sándor polgármestersége alatt egyhangúlag fogadták el a 300 százalékos emelést, amivel drágább lett az Erzsébet téren parkolni, mint a székesfővárosban a Citadellánál. Aztán 1 évvel később ezt visszavonták. 

Szavazás, Horváth Jácint módosítójának befogadásával: 8 igen 0 nem 6 tartózkodás.

9:35 - Interpellációk

Gábris Jácint 4 pontot hozott. Az első az Attila utcai óvoda villamoshálózati problémája, a vezeték többször kigyulladt. Emlékeztetett: ez nem fért bele az intézmények energetikai projektjébe. Valamint itt probléma a vízelvezetés is, a csövek a fák gyökereitől többször eldugultak. A Felsőerdő utca lakói is  megkeresték, szintén vízelvezetési problémával, beszántásra kerültek az árkok, ez már a lakosságot fenyegeti. A harmadik is egy vízelvezetési probléma - a garázssor tulajdonosai, s a Sikátor utca lakói keresték meg, hogy ezen a területen is javítani kell a jelenlegi állapoton. A napelemrendszer kihasználtságára is utalt a képviselő, a jelenlegi rendszer nem bírja el a Vadrózsa utcában, ezt pedig jelezni kell az E.ON-nak.  

Balogh László válaszolt, két pont is benne van az 588 millió forintos fejlesztési sorban, ezért is fontos, hogy ebben ma dűlőre jussanak.

Berta Krisztián két kérdést hozott. Teleki utcai lakosok keresték meg, hogy 36/A előtt cirka 1,5 évvel ezelőtt az E.ON végzett felújítási munkálatokat, azonban a burkolat azóta sincs helyreállítva. Kéri intézkedjen a polgármester az E.ON felé, hogy mielőbb hozzák rendbe az érintett járdaszakaszt. Érdeklődne az iránt is, hogy a 2020-as Város Napjával megbízott cég visszafizetése, hogy áll, hiszen ez az összeg is jól jönne az idei megszervezésére.

Károlyi Attila belvárosi problémát hozott. Egy cukrászda melletti üzlet már évek óta zárva, ezen változtatni kell. A Széchenyi tér gyönyörű burkolatot fog kapni, de az egykori munkásszálló ottmarad. Ennek a dolognak szerinte neki kell ugrani, s van egy országgyűlési képviselő, aki ebben lobbizni tud. Bejelentette, hogy előrehaladott tárgyalást folytat egy másik képviselővel, aki ráadásul frakcióvezető, hogy képviselje Nagykanizsát, Cseresnyés Péter helyett. Példa erre a városi galéria kérdése. A város visszakapta, tulajdonba kapta, tehát van erre példa, csak rendbe kéne tenni az épületet. A Dózsa 119 ügyét is felhozta: a parkolókérdést és a szemét elvitelét. 2019 októbere óta most sikerült eljutni oda, hogy a kormányhivatal megfenyegette a tulajdonost, hogy szállíttassa el a szemetet. Erről bővebben itt írtunk: https://kanizsaujsag.hu/hir/202205/szemet-van-de-parkolo-nincs-a-dozsa-gyorgy-utca-117-119-szamu-tarsashazak-kornyezeteben

Balogh László válasza: Károlyi kritikával illeti a politikai huzavonát, de Ön is azt csinálja, amikor Cseresnyés Pétert emlegeti, amit Balogh László visszautasít.

Bodó László jött. A Berzsenyi utca 14 lépcsősor balesetveszélyes, ezért kérik a veszély elhárítását. 2020-ban a közgyűlés elfogadta a velodrom építését, működtetését, így a város jóváhagyása nélkül nem lehet elfogadni a projekt üzleti tervét. A kérdése: mikor és hol épül fel a velodrom? Ha nem az Aréna mögött, ami szerinte most "méhlegelő", ha pedig nem ott, akkor terveznek-e mást arra a területre.

Gondi Zoltán is egy korábbi ülésre kanyarodott vissza. A Modern Városok beszámolójánál a projektmenedzser két ütemet javasolt, és csökkentett kivitelt. A kérdése: mi az 1-es ütem? Ennek mi a módosított tartalma? S ezen belül ez érinti-e az 50 méteres medence felületét, a tanmedencét és a lelátót.

Balogh László nem gondolja, hogy ebben a recessziós időben ilyen projekteket kérjenek számon.

Fodor Csaba következett: ő is két dolgot vet fel. Az első, lehetséges-e, hogy a Csó-tón egy szabad strandot hozzanak létre, vizsgálják meg ennek a lehetőségét. A másik is egy évtizedes probléma Fodor szerint. Ez a Felsőerdő utca vízelvezetése. El kell érni, hogy a mezőgazdasági ingatlanok tulajdonosai is építsék ki azokat az árkokat, amik elvezetik onnan a csapadékvizet. 

Radics Bálint is három tétellel jött. A szennyvízhálózattal nem ellátott térségekre világított rá. Az eddigi díj háromszorosáért fogják ezt ellátni. Ráadásul a Vízmű tájékoztatása 3 hónapig húzódott. A kommunális szennyvizet holnaptól nem szállítják el, így kezdjen el tárgyalni a polgármester erről a problémáról a Vízmű vezetőjével és a kivitelezővel. Az Erdész utca 51-nél még 2021 júniusában végeztek javítást a Vízmű munkatársai. Egy ott élő hölgy kereste meg a képviselőt, hogy a vízakna azóta is feltelítődik vízzel. A harmadik kérdése: igaz-e, hogy több milliós jutalmat szavazott meg az ÉVE a Vízmű vezetőjének, ő egyébként Cziráki László. Miklósfán a Miklósfa utcában némileg megoldott a vízelvezetés, de a Magyar Közútnak folytatnia kellene az árok tisztítását, szintezését.

Fodor Csaba válaszolt: a Vízműnek holnap közgyűlése lesz, itt több fontos dologról döntenek. Zárt ülésen volt szó a jutalomról, így erről Radics szerinte nem beszélhetett volna. De ha már megtörtént, ez a megítélt összeg még mindig jóval kevesebb, mint amit Balogh Lászlónak és Bizzer Andrásnak megítélt az állam fizetésemelésként.

Szabó Szilárd is egy zárt üléses pontra, s Nagy Dávidra utalt vissza. Tájékoztatást kér arról, miért mondott le Nagy Dávid. Ha ennek nincs jogi akadálya, kapjon róla tájékoztatást a város. Tudomására jutott, hogy az ÁSZ több önkormányzati cégnél tartott vizsgálatot, ennek eredményéről is tájékoztatást kér. A harmadik észrevétele a Damjanich utca problémája, nem először kerül elő. Most éppen nem a közvilágítást kifogásolják a lakók, hanem megjegyezték: az elmúlt egy hónapban többször is elöntötte a hordalék az érintett szakaszt. Ezt meg kell oldani Szabó szerint minél előbb, akár új árkok építésével. Az utolsó kérése a Dózsa György és a Kinizsi kereszteződésében történt balesetre utal. Tükröt kérnek az ottani lakók. A karambolról mi is írtunk: https://kanizsaujsag.hu/hir/202206/harmas-karambol-nagykanizsan

Balogh László valóban kapott levelet az ÁSZ-tól. Friss történés ez a tájékoztatás, a lényege, hogy kiderült, a Rehab hitelfelvétele nem megfelelő módon történt. Arról is értesült, hogy az ÁSZ ellenőrzését követően Szirtes Balázs nem reagált az ÁSZ levelére. Ezért Balogh László a következőt hozza nyilvánosságra: sürgeti a kialakuló helyzet megoldására, és soron kívüli tájékoztatást kér, hogy a válaszlevél miért maradt el.

Tóth Nándor: 4 kérdéssel jött. Több már visszatérő. Nagyon sok elhagyott munkagödör van a városban. Radics már Miklósfa kapcsán említette ezt, de ilyen a Király utca 31-nél lévő munkagödör. De Kisrác utcában és a Szent Flórián téren is megtalálható ez a probléma. A Muraközi utcában van egy szelektív hulladékgyűjtő, ahol áldatlan állapotok vannak, rendet kell ott tenni.  A Király utca 31-nél érdemes lenne a belső udvar parkolását fizetőssé tenni, Végül a Király utca újabb problémáját hozta, a gázfogadó állomást sokan szemétlerakónak használják.

Schauta Marcell is a múltba tekint vissza. Palkovics László és Cseresnyés Péter jelentette be a vagongyárat. Akkor azt az ígéretet kapta a város, hogy 12-13 hónapon belül, egy 60 milliárdos beruházás részeként megépül a gyár. Érdeklődne, történt-e előrelépés, megtörténik-e határidőre az üzem átadása, tartják-e a kapcsolatot a beruházóval?

Balogh László arra utalt, hogy múlt héten is találkoztak a befektetői csoporttal. A terepviszonyokkal ismerkednek, és tervek vannak készülőben. Ez egy magánberuházás, s reméli, hogy nem akad el a háborús helyzetben. Ő bízik abban, hogy hamarosan történnek konkrétumok. Az elhangzott 1 évet pedig ne úgy képzeljék el, hogy arra már a végső gyár feláll, ahonnan kigurulnak a vagonok. De az alkatrészgyártás akár már megindulhat.

Schauta Marcell hozzátette: nem kér írásban választ, de polgármester tájékoztassa a helyi sajtót.

09:33 - Eskütétel

A zárt ülés után letette esküjét Fenyves Tamás, aki Nagy Dávidot váltja, és a Városfejlesztő Bizottság külsős tagja lesz.

09:03 - Kezdés, intelemmel

Balogh László visszautalt a soron kívüli közgyűlésre: senki ne menjen olyan mélyre, mint legutóbb. Jelzi, félbeszakítja a közgyűlést, ha nem hallgatjuk meg egymást. Azt is elmondta, ezután minden közgyűlést a Vasemberházban fognak tartani. A soron kívüliek eddig a hivatal tárgyalójában voltak. Megjegyzés: ez az ötlet a média munkáját is nagyban segíti.

Zárt üléssel fog kezdődni az ülés. Két pontot visszavont Balogh László, ez a 15, és a 16, majd felvette a napirendben nem szereplőket. A Médiaház költözésével kapcsolatos szemelvényeket összevonta a polgármester. A 19-es pontot zárt ülésre fogják rakni, ezzel kapcsolatban Balogh László megjegyezte: az eskütétel mindig nyílt formában történik, s azt is jó lenne tudni, hogy miért mondott le Nagy Dávid. Fodor Csaba mikrofonon kívül odamondta: csak. Nagy Dávid egyébként hosszú posztban indokolta a döntését. Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5329758720422127&set=a.254053307992...

Fodor Csaba is tett módosítókat, és jelezte, az 588 millió forint kapcsán szünetet fog kérni, erről korábban már megegyezett a polgármesterrel.  A javaslatot: 10 igennel és 4 tartózkodással fogadták el. 

Balogh László listáját pedig 14 igennel szavazták meg. Erdős László hiányzik az ülésről.

Zárt üléssel folytatják a frakciók.

Előszó:

A kifejlett tiszavirág élete rövid ideig tart, hiszen néhány órás násztánc után a rovarok megszűnnek létezni. Innen ered a mondás, ami pontosan illik a két kanizsai frakció közötti online tűzszünet hosszára. A legutóbbi, soron kívüli közgyűlés ismét személyeskedéstől volt tarkított, megspékelve egy mini kivonulással. Erről bővebben itt írtunk: https://kanizsaujsag.hu/hir/202206/potmunkak-ledofott-vizilabda-es-egy-kis-jakab-peterezes-kozgyulesi-sorok

Balogh László törte meg a Facebook-csendet. 3 nappal az ülés után a Károlyi Attila féle „Jancsi bácsizásra” csapott le a poszt. „A baloldal helyi képviselői saját magukat hergelve kezdtek politikai „szájtépésbe”, megnyilvánulásaik ismét súrolták a verbális agresszivitás határait. A Fidesz-KDNP frakcióját vádolták gyűlölködéssel, miközben ők maguk emelték fel a hangjukat, és ontották magukból a sértő, személyeskedést sem mellőző mondatokat. Képviselőtársaimnak nem adták meg a kellő tiszteletet, – az SZMSZ-t figyelmen kívül hagyva – folyamatosan mások szavába vágtak, pedig épp nem náluk volt a szó. Viselkedésükben talán a legfelháborítóbb és legfájóbb, hogy bántó, lekicsinylő kijelentésekkel illették Tótszerdahely és Murakeresztúr lakóit is…”

Callidum esse ad suum quemque questum, aequum est: arról már szemérmesen hallgat a cikk, hogy az egész lavinát Radics Bálint „Jakab Péterezős” be/elszólása indította.

A hangulatot még tovább fokozta, hogy Cseresnyés Péter nem ment el a Tulajdonosi Bizottság ülésére, a meghívást ráadásul egy dörgedelmes levélben utasította vissza. Erről itt olvashat: https://kanizsaujsag.hu/hir/202206/az-eve-egyeztetni-hivta-cseresnyes-petert-o-azonban-elutasitotta-a-megkeresest

Pont egy hete jött egy újabb virtuális odaszúrás Balogh László részéről. A poszt a felettébb kreatív ÉV és ÉVE szójátékra apellál, majd az 588 milliós forrást is megemlíti. „…ebben a dologtalan, felelősséget hárító, acsarkodó és eredménytelen hatalmi közegben, amit az ÉVE létrehozott, kiállnak a kamerák elé, és listát mutatnak fel, mit is kellene fejleszteni Nagykanizsán. Listát lobogtatnak, melyen a két és fél ÉVE elmaradt választási ígéreteik is ott halványulnak. Holott a kormányzat több alkalommal is segítette Nagykanizsát. Köztük azzal az 588 millió forintos támogatással, amely egy ÉVE a város számláján pihen, mert az ÉVE-frakció nem hajlandó mit kezdeni vele. Egy ÉVE ül és inflálódik ez az összeg, holott tételes feladatok várják, hogy végre valaki elvégezze azt.”

Erre másnap jött a viszontválasz az ÉVE közösségi oldalán. „…nézzük azt a bizonyos 588 milliós listát, illetve annak helyzetét, amelyről azt sugallja, hogy itt van, bármikor nekiállhatunk bárminek.

A tények – és tények alatt nem a propaganda-csatorna „híreit” értjük:

A polgármester hibája miatt pihen a város pénze a Sberbankban, mert amikor a háború kitörése után pár nap állt a rendelkezésére, hogy az ott levő pénzeinket a kincstári számlára átutáltassa, akkor is inkább az ÉVE frakcióval foglalkozott Cseresnyés Péterrel együtt, pedig hiába akartunk mi gyors döntést, képtelen volt rá. És mielőtt jönne a kontra, hogy a közbeszerzési bizottság miatt volt a város pénze a Sberbankban: igen, mert a fene se gondolta tavaly ősszel, hogy az orosz diktátor megtámad egy másik országot, illetve a polgármester által előterjesztett határozatot fogadta el a bizottság és nem hagyta, hogy milliókkal legyen megkárosítva a bankváltás miatt a város, hiszen mindegyik ajánlat sokkal drágább volt, mint az éppen aktuális. Igen, még a Sberbank legfrissebb ajánlata is. Ugyanis itt nem lejárt időtartamról volt szó, pusztán csak arról, hogy kiléphettünk volna, de a kedvezőbb feltételek miatt maradt a város a Sberbankban. Az, hogy egyáltalán hogyan és miként került oda a város és a pénze, arról Cseresnyés Péter tudna mesélni, ha akarna. A tekintetes urak azt hiszik, hogy a saját tehetetlenségüket, mérhetetlen anyagiasságukat az ellenfél szidalmazásával tudják kompenzálni, csak közben azt se feledjék el, hogy a hivatkozott 2,5 évben közel egy évben egyeduralkodóként hozott döntéseket Balogh László. Mindenféle egyeztetés nélkül. Pontosabban egyeztetés volt, csak nem a képviselőkkel, hanem Cseresnyés Péterrel.”

Ilyen előzmények után futnak neki 31 pontnak a felek. Vitát hozhatnak a Médiaházhoz köthető napirendek, köztük az újság leállítása és a költözés. Mindkettőről beszámoltunk itt: https://kanizsaujsag.hu/hir/202206/meg-az-ag-is-huzza-szunetre-vonul-a-kanizsa-ujsag és itt: https://kanizsaujsag.hu/hir/202206/megneheziti-a-kanikula-a-kanizsa-mediahaz-szerkesztosegenek-a-munkajat Érdekes lehet még Bizzer András napirendje, aki módosítaná a fűnyírási szabályokat. Előzmény: https://kanizsaujsag.hu/hir/202204/betartatna-a-funyirasra-vonatkozo-rendeleteket-a-via-kanizsa Vitás előterjesztés lehet a parkolási díjak és bérletek drágítása, és az is, hogy lezárnák júliusban és augusztusban az Erzsébet tér keleti oldalát, ezzel kialakítva egy egybefüggő sétálóteret.