A pécsi egyetem kitüntetését vehette át a jogász egylet zalai szervezete

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a Pro Facultate Iuridico-Politica Universitas Quinqueecclesiensis érdemérem arany fokozatát adományozta Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezetének.


A képen balról: dr. Szabó Ernő, a Magyar Jogászegylet Zala Megyei Szervezetének elnöke és Prof. Dr. habil. Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar dékánja, egyetemi tanára

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezetét a Kar hagyományainak ápolásáért, a Pannon Jogász Szimpóziumok és a Deák Ferenc Jogász Napok magas színvonalú megrendezéséért, valamint a Kar oktatóinak szakmai megnyilvánulásai elősegítéséért, illetve Benedek Ferenc iskolateremtő professzor, a Kar campusan elhelyezett szobrának felállításáért, a Kar hazai kapcsolatainak elmélyítéséért részesítette a kitüntetésben – tájékoztatta lapunkat dr. Vándor Virág bíró, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivője.