Az idő vasfoga és az emberi pusztítás eredménye

Lapunkban mi is beszámoltunk arról a 2021. július 20-án történt tűzesetről, melynek során leégett a Citromsziget utcafrontra néző egyik épületének tetőszerkezete. A helyreállítási munkák eredményéről, a Dózsa György u. 73-75. ingatlan sorsáról Zakó Lászlótól, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójától érdeklődtünk.

A Dózsa György u. 73-75. szám alatti épületegyüttes – eredetileg József főherceg honvéd laktanya, ma már ismertebb nevén Citromsziget – az utóbbi évtizedekben egyre több problémával terhelt ingatlanná vált, aminek folyamatosan és egyre gyorsuló mértékben romlott az állapota – utalt az előzményekre a vezérigazgató. – Az eklektikus stílusú épületegyüttes a 20. honvéd gyalogezred számára épült, egy ezredtörzs és két zászlóalj részére biztosított elhelyezést. Az utca mentén álló nyugati épület földszintjén irodák, emeletén altiszti lakások, könyvtár, értekezleti terem voltak. A keleti épület földszintjén alakították ki az őrség, a kórház és a börtön helyiségeit. Felettük helyezték el az altiszti iskolát és a nős őrmesterek lakásait. Az épületegyüttes egészen a második világháború végéig a katonák szállása volt. 1956-tól az 1970-es évek végéig egyik felében kesztyűgyár működött, a másik felében pedig az 1960-as évektől állami bérlakásokat alakítottak ki. Bár a területen ekkor még pezsgő élet folyt, az épületek állagromlása ekkor gyorsult be. Az 1970-es évektől indult meg az elvándorlás a 30 és 100 négyzetméter közötti, korszerűtlenné vált lakásokból. Az alacsony komfortfokozatú lakásokat egyre többen hagyták el, a távozók helyére alacsonyabb igényszintű társadalmi réteg került, idővel egyre többen illegális lakásfoglalóként. Az ingatlanon működik a Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szállója és egy közfürdő, amelyek elköltöztetéséig nem lehet végrehajtani az önkormányzat azon határozatát, amely az ingatlanegyüttes értékesítéséről szól.

A kiüresített épületszárnyakban a földszinti nyílászárókat bedeszkáztuk, vasráccsal lezártuk, mégis mindennapossá váltak az erőszakos behatolások, a rendbontások, ezzel együtt a lakossági panaszbejelentések. A hajléktalanok több tűzesetet is okoztak, a legsúlyosabb 2021. július 20-án hajnalban történt, amikor a cseréptető szerkezet nagy felületen leégett. A súlyos kárt anyagi fedezet híján teljes mértékben nem tudtuk helyreállítani, azonban 6,2 millió forintból megoldottuk az épület ideiglenes befedését, valamint a nyílászárók fokozottabb behatolás elleni védelmét és szögesdróttal történő körbekerítését. A lezárt, bekerített, távfelügyelettel védett épületek és a belső udvar karbantartása még így is tetemes összegbe kerül a cégünknek, de a legszomorúbb azt látni, hogy az idő vasfoga és az emberi pusztítás hogyan tesz tönkre egy hajdan a város ékének számító épületet – fogalmazott Zakó László.

BAKONYI Erzsébet