Kanizsa TV Híradó - 2018. július 4.

A LEGVÉDTELENEBBEK – a kerékpárosokra és a gyalogosokra is vonatkoznak szabályok közlekedés közben

FONTOS HATÁRIDŐ – jövő héten kell a tanköteles korú gyerekeket beíratni az általános iskolába

ZARÁNDOKLAT – Homokkomáromig sétáltak a Piarista-iskola diákjai, szüleik és tanáraik, ezzel megerősítették fogadalmukat, hogy Jézus útján járnak