Széchenyi 2020

Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében

Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében

2018. dec. 6. - Térségi hírek

A projekt közvetlenül érint mintegy húszezer lakost. Az aprófalvak és kistelepülések hátrányos helyzetű lakosságának jövőképet kínál. Minőségi oktatáshoz, neveléshez, képzéshez juttatja az általános iskolásokat, óvodásokat. Fontos cél a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztése, iskolai és munkaerőpiaci esélyeik javítása érdekében, iskolán kívüli programokkal, nyelvoktatással, egyéni fejlesztő foglalkozásokkal.